Plany zagospodarowania przestrzennego dla Łodzi. Ochronią Dolinę Łódki

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łodzi (22 maja) pod głosowanie zostaną poddane kolejne projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tym razem będą one dotyczyć ochrony Doliny Łódki przed niekontrolowaną urbanizacją.

dolina rzeki
Plany zagospodarowania przestrzennego dla Łodzi. Ochronią Dolinę Łódki

Znajdująca się w północno–wschodniej części miasta Dolina Łódki jest jednym z najważniejszych korytarzy ekologicznych na terenie Łodzi. Z obszaru o wysokich walorach przyrodniczych korzysta lokalna społeczność. Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała trzy plany zagospodarowania, których celem jest ochrona terenów położonych w rejonie ulic: Jarowej, Strykowskiej, Beskidzkiej, Opolskiej i Zjazdowej. Łącznie planami zostanie objętych niecałe 160 hektarów. Wcześniej tego typu plany miejscowe zostały przyjęte m.in. dla terenów Lasu Popioły, Złotna, Marysina, Nowosolnej, Wzniesień Łódzkich oraz dolin rzecznych Jasienia, Olechówki, Neru, Gadki.

ZOBACZ TAKŻE