Politechnika Łódzka rekrutuje na studia magisterskie. Kontynuuj naukę stawiając pierwsze zawodowe kroki

30 stycznia Politechnika Łódzka rozpoczęła rekrutację na studia II stopnia. Inżynierowie i licencjaci już w lutym mogą rozpocząć pierwszy semestr nauki na studiach magisterskich.

Inżynierowie i licencjaci już w lutym mogą rozpocząć pierwszy semestr nauki na studiach magisterskich, fot. ŁÓDŹ.PL

Do 14 lutego można zapisywać się na studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej. Kandydat może wskazać maksymalnie 8 interesujących go kierunków, pierwsze wybory są uznawane przez system za priorytetowe.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Po uzupełnieniu danych w systemie, wydrukowaniu i dostarczeniu podpisanych dokumentów, w przypadku niektórych kierunków studiów, konieczne będzie odbycie rozmowy kwalifikacyjnej bądź przystąpienie do egzaminów wstępnych, np. ze znajomości języka obcego.

Według rektora politechniki prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, studia II stopnia pozwalają lepiej przygotować się do wykonywanego w przyszłości zawodu. W dodatku uczelnia w coraz większym stopniu stawia na wielokierunkowy rozwój, który ma pomóc absolwentom rozwiązywać złożone problemy. Uczelnia umożliwia również zdobywanie doświadczenia zawodowego – praktyki można odbyć w wielu przedsiębiorstwach, z którymi współpracuje szkoła.

Oferta dla absolwentów

Oferta rekrutacji zimowej jest skierowana głównie do absolwentów, którzy dopiero co obronili prace dyplomowe. Władze uczelni zapewniają jednak, że nie trzeba kontynuować tego samego kierunku studiów. Wszystko zależy od zasad przyjęć na poszczególne kierunki. Najczęściej kandydaci będą zobowiązani odbyć rozmowę kwalifikacyjną, przeważnie online, 16 i 17 lutego. Rozmowa ma sprawdzić, czy zainteresowania i predyspozycje potencjalnego studenta są odpowiednie, by rozpocząć nowe studia. 

Warto również wspomnieć, że pomimo dużej popularności informatyki stosowanej, nie zdecydowano się na wznowienie kierunku także w trybie niestacjonarnym. Władze Politechniki Łódzkiej podkreślają, że dzienne studiowanie nie przekreśla stawiania pierwszych kroków zawodowych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

ZOBACZ TAKŻE