Salezjańskie Szkoły Rzemiosł w Łodzi. Rozbudowa i nowa klasa dzięki PKP Intercity

We wtorek, 31 stycznia, Salezjańskie Szkoły Rzemiosł w Łodzi zawarły z PKP Intercity S.A. porozumienie o współpracy w kształceniu branżowym młodzieży. Szkoła właśnie powiększa się o nowy budynek. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu.

Salezjanie budują. Szkoły Rzemiosł z nowym budynkiem i nową klasą

Pozyskanie nowego partnera strategicznego umożliwi salezjanom rozszerzenie profilu edukacyjnego o nową klasę, kształcącą mechatroników. Jeszcze w tym 2023 r. rozpocznie się w niej nauczanie w ramach Salezjańskiej Szkoły Branżowej I stopnia im. św. Józefa Rzemieślnika (rekrutacja rozpoczęła się wraz z początkiem 2023 r.). Klasa uzupełni ofertę Technikum Salezjańskiego, w którym można zdobyć zawód technika mechatroniki i technika informatyki. Porozumienie z PKP Intercity otwiera przestrzeń do kształcenia praktycznego ze specjalnym programem stypendialnym oraz ofertą pracy po ukończeniu nauki i zdobyciu kwalifikacji w zawodzie mechatronika.

Rozbudowa Salezjańskich Szkół Rzemiosł

Nowy budynek Salezjańskich Szkół Rzemiosł powstaje na działce po rozebranych warsztatach szkolnych przy ul. Wodnej 34 – pomiędzy obecną halą sportową a ul. Nawrot. W gmachu o wysokości trzech kondygnacji znajdą się pracownie i laboratoria zawodowe oraz sale dydaktyczne.

ZOBACZ TAKŻE