Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023. MOPS Łódź przyjmuje wnioski

Program będzie trwał do końca 2023 r. Przez ten okres ze wsparcia w postaci asystenta osobistego będzie mogło skorzystać 75 niepełnosprawnych łodzian, w tym: 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym i niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności).

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023. MOPS Łódź przyjmuje wnioski
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023. MOPS Łódź przyjmuje wnioski

Ponadto skorzystają 32 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, 22 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz 10 dzieci w wieku do 16. roku życia. 

Przyjmowanie wniosków właśnie się rozpoczęło i potrwa do wyczerpania miejsc. Osoba korzystająca ze wsparcia asystenta (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w programie.

Jak się zgłosić?

By zgłosić się do programu osoba z niepełnosprawnością powinna wypełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć do niej kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego oraz oświadczenie uczestnika programu dotyczące wskazania asystenta osobistego. Wszystkie niezbędne formularze do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi: www.mops.lodz.pl, w zakładce: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Wypełnione druki należy dostarczyć do łódzkiego MOPS:

  • osobiście do głównej siedziby przy ul. Kilińskiego 102/102a: w kancelarii (parter, pokój 006) lub też w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej (II piętro, pokój 203).

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl lub sekretariat@mops.lodz.pl.

  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 685 43 44 oraz 887 467 436 (oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17), a także pod adresem mailowym: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl.

W czym pomogą asystenci?

Towarzyszenie w wyjściu, powrocie oraz dojeździe np. do kina, teatru, muzeum, ośrodka sportowego, a także na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pomoc w załatwianiu bieżących spraw urzędowych oraz w umawianiu wizyt u specjalistów, wsparcie w wykonywaniu czynności dnia codziennego (m.in. przygotowywanie posiłków oraz ich podawanie, pomoc w zakupach, pranie, prasowanie, drobne porządki w mieszkaniu). To tylko część codziennych obowiązków i potrzeb, podczas których mieszkające w Łodzi osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia asystentów osobistych będących do dyspozycji w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

ZOBACZ TAKŻE