Prywatne kamienice pięknieją dzięki miejskim dotacjom. Zobacz, jak się zmieniły [ZDJĘCIA]

6 milionów złotych – to rekordowa kwota przeznaczona na dotacje w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w tym roku. Dzięki wsparciu miasta nowe oblicze zyskało 27 prywatnych kamienic.

Rewitalizacja Łodzi - remonty kamienic
Zobacz, jak dzięki miejskim dotacjom pięknieją prywatne kamienice w Łodzi
12 zdjęć
Rewitalizacja Łodzi - remonty kamienic
Kamienica przy ul. 1 Maja 11 po remoncie
Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 59 po remoncie
Kamienica przy ul. Lipowej 5 po remoncie
Kamienica przy ul. Piramowicza 2 po remoncie
ZOBACZ
ZDJĘCIA (12)

Miejski program dotacji do remontów budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji kierowany jest do prywatnych właścicieli oraz do wspólnot mieszkańców. Celem jest poprawa stanu technicznego i przywrócenie najwyższej estetyki budynkom. Miejskie dofinansowanie dotyczy najczęściej remontów elewacji, fasad czy balkonów tych części budynku, które są widoczne i dostępne dla ogółu mieszkańców.

Rekordowa dotacja na rewitalizację Łodzi

W 2022 roku miasto przekazało na rewitalizację rekordową sumę – 6 milionów złotych.

– To najwyższa kwota w historii programu. W poprzednich latach kwoty te wahały się od 1,7 mln zł do 2,7 mln zł. W 2022 roku odświeżymy 27 obiektów. W ubiegłorocznych edycjach realizowaliśmy 10-14 remontów – podkreśla Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Piotrkowska 59, 1 Maja 11, Piramowicza 2, Narutowicza 42, Próchnika 9, Nawrot 2 A, Lipowa 5 i Piotrkowska 125 – to tylko kilka adresów, które w tym roku zaskoczą łodzian. Z 27 obiektów już 16 udało się zrealizować. Pozostałe są w końcowych fazach prac budowlanych przed ostatecznymi odbiorami.

Łódź pięknieje

Jednym z remontowanych w tym roku obiektów jest kamienica przy Piotrkowskiej 59 – wzniesiona na przełomie lat 80-90-tych XIX wieku, według projektu Edwarda Creutzburga. Wystrój elewacji frontowej utrzymany jest w stylu eklektycznym. Dwupiętrowa, murowana kamienica z oficynami bocznymi i poprzeczną wpisuje się w charakter zabudowy ulicy Piotrkowskiej. Nieruchomość jest w gminnej ewidencji zabytków.

Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała z budżetu miasta Łodzi dotację celową na kompleksowy remont fasady, elewacji wewnętrznych (oficyn) oraz przejazdu bramowego. Remont kamienicy przywraca jej dawny blask oraz podnosi wartość kulturową, artystyczną i walory estetyczne naszego miasta. Prace rozpoczęły się 1 czerwca i zakończyły 30 listopada.

Finansowe wsparcie miasta jest zachętą do podjęcia działań, które przekładają się na poprawę jakości życia nie tylko mieszkańców danej nieruchomości, ale wszystkich łodzian.

ZOBACZ TAKŻE