Prywatne kamienice pięknieją dzięki miejskim dotacjom. Zobacz, jak się zmieniły [ZDJĘCIA]

6 milionów złotych – to rekordowa kwota przeznaczona na dotacje w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w tym roku. Dzięki wsparciu miasta nowe oblicze zyskało 27 prywatnych kamienic.

Rewitalizacja Łodzi - remonty kamienic
Zobacz, jak dzięki miejskim dotacjom pięknieją prywatne kamienice w Łodzi
13 фотоs
Rewitalizacja Łodzi - remonty kamienic
Kamienica przy ul. 1 Maja 11 po remoncie
Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 59 po remoncie
Kamienica przy ul. Lipowej 5 po remoncie
Kamienica przy ul. Piramowicza 2 po remoncie
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (13)

Miejski program dotacji do remontów budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji kierowany jest do prywatnych właścicieli oraz do wspólnot mieszkańców. Celem jest poprawa stanu technicznego i przywrócenie najwyższej estetyki budynkom. Miejskie dofinansowanie dotyczy najczęściej remontów elewacji, fasad czy balkonów tych części budynku, które są widoczne i dostępne dla ogółu mieszkańców.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ