Przy zajezdni Chocianowice wybiło źródło. Takich miejsc jest w Łodzi więcej! [WIDEO]

Pracownicy MPK – Łódź mają „swoje” źródełko. Bije przy zajezdni tramwajowej Chocianowice. Wypływająca z niego woda kieruje się rowem melioracyjnym przez teren zajezdni do rzeki Ner.

fot. ZWiK
Źródełko na terenie zajezdni Chocianowice
4 zdjęcia
fot. ZWiK
fot. ZWiK
fot. ZWiK
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Wypływającą z ziemi wodę zauważył motorniczy Adrian Kwiatkowski. Według niego źródełko jest szczególnie aktywne, gdy pada deszcz. Pracownicy zajezdni sądzą, że źródełko ma związek z przepływającą nieopodal rzeką. Zajezdnia Chocianowice znajduje się w dolinie tej rzeki – stąd pewnie to bijące źródło – twierdzi Paweł Kaźmierczak, kierownik sekcji ruchu.

Łodzianie, niestety, nie mogą wejść na teren zajezdni i zobaczyć źródełka MPK. Każdy natomiast może podziwiać podobne źródełko bijące w Parku nad Jasieniem. 

Źródełko na terenie zajezdni Chocianowice

Źródełko w Parku nad Jasieniem

– Przez park płynie rzeka Jasień. W okresach deszczowych, w korycie dostrzec można tzw. źródło ascezyjne (podpływowe, wstępujące). W tego typu źródłach woda wydostaje się na powierzchnię pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego panującego w warstwie wodonośnej – wyjaśnia Paweł Jarosiewicz z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. 

Według niego takie „okna”, przez które wody podziemne wypływają na powierzchnię, powstają najczęściej w miejscach odsłonięcia warstwy wodonośnej, czyli im bardziej nieregularny teren, tym częściej możemy spodziewać się takich źródeł. Warto podkreślić, że intensywność wypływu wody ze źródeł zależy od dwóch czynników: ilości opadów deszczu i śniegu oraz chronienia dolin rzecznych przed zabudową, przy jednoczesnym zwiększaniu powierzchni obszarów zielonych.

Źródła w Łódzkiem

Źródła to niezwykle cenne siedliska przyrodnicze, cechujące się stabilnymi warunkami fizycznymi i chemicznymi, jak również wysoką jakością wody. Pełnią ważne funkcje społeczne i kulturowe, stąd tak niezbędna jest ich ochrona. Największym źródłem w naszym regionie są Niebieskie Źródła, które znajdują się w Tomaszowie Mazowieckim, o przeciętnej wydajności 81 litrów na sekundę. Na terenie Wzniesień Łódzkich największe jest źródlisko sandrowe Rosanów I, położone na północ od Zgierza, zasilające rzekę Ciosenkę. Ma wydajność ok. 40 litrów wody na sekundę. Jedno z najbardziej wydajnych źródeł na świecie, wywierzysko Vaucluse we Francji, uwalnia na powierzchnię średnio 21 metrów sześciennych na sekundę (21 000 litrów na sekundę).

ZOBACZ TAKŻE