Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Łodzi na rok szkolny 2024/2025. Od kiedy wnioski?

Znamy już pełen harmonogram naboru do łódzkich placówek edukacyjnych na rok szkolny 2024/2025. Dla dzieci i ich rodziców zaczyna się ważny czas!

Dzieci w szkolnej sali
Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Łodzi na rok szkolny 2024/2025
  • Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 2 kwietnia – od tego dnia rodzice będą mieli ponad 2 tygodnie na złożenie wniosków o przyjęcie ich dziecka do wskazanych placówek. Nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. 8 maja opiekunowie dowiedzą się, czy dziecko zostało zakwalifikowane. Rejestrację trzeba będzie potwierdzić. Ostateczne listy przyjętych dzieci przedszkola opublikują 24 maja.
  • Wkrótce rozpocznie się też rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice dzieci, które pójdą we wrześniu do I klasy, będą składać zgłoszenia i wnioski w elektronicznym systemie naboru od 6 do 31 maja. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane 14 czerwca. Ostatecznie pierwszoklasiści dowiedzą się, czy zostali przyjęci do wymarzonej szkoły 25 czerwca.
  • Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 22 kwietnia. Na złożenie odpowiedniego wniosku w systemie elektronicznym kandydaci będą mieć czas do 21 maja. Mogą ubiegać się o przyjęcie do tylu placówek, do ilu chcą. 15 lipca uczniowie dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani, a ostateczne listy przyjętych kandydatów licea, technika i szkoły branżowe I stopnia opublikują 19 lipca.

Szczegółowe harmonogramy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

ZOBACZ TAKŻE