Remont Przybyszewskiego. Sprawdzamy, jak postępują prace [ZDJĘCIA]

Remont Przybyszewskiego to 3 km nowej drogi. Po modernizacji pojedziemy po nowych wiaduktach, torach dostosowanych do niskoemisyjnych tramwajów i równej jezdni. Wyremontowane zostaną chodniki, oświetlenie uliczne, a wzdłuż inwestycji pojawi się dodatkowa zieleń.

Przybyszewskiego - remont wiaduktu
Przybyszewskiego - remont wiaduktu
23 zdjęć
Przybyszewskiego - remont wiaduktu
Przybyszewskiego - remont wiaduktu
Przybyszewskiego - remont wiaduktu
Przybyszewskiego - remont wiaduktu
Przybyszewskiego - remont wiaduktu
ZOBACZ
ZDJĘCIA (23)

Trwa budowa pali fundamentowych obiektu południowego, zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu tramwajowego, wykonywane są prace ciesielskie wiaduktu tramwajowego oraz kontynuowane są roboty rozbiórkowe obiektu południowego. Prowadzone są roboty brukarskie i ziemne na łącznicy oraz rozbiórka nasypów.

3 kilometry nowej drogi

Na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Grabowej trwa montaż oświetlenia, ponadto kontynuowana jest podbudowa nawierzchni jezdni z mieszanki mrozoodpornej. Drogowców zobaczymy przy pracach przy korycie pod torowisko oraz przy budowie odwodnienia i drenażu.

Zakończono już prace przy kanale technologicznym. W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa oświetlenia na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Przędzalnianej. Ponadto wystartują roboty brukarskie i układanie krawężników.

Na odcinku od pl. Reymonta do ul. Kilińskiego kontynuowane jest korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz układanie warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni na odcinku od ul. Kruczej do ul. Suwalskiej oraz od ul. Dębowej do ul. Praskiej. Ponadto trwa korytowanie wraz z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz układanie warstw konstrukcyjnych chodnika w parku Reymonta.

Gdzie zobaczymy robotników?

Robotników zobaczymy przy budowie wodociągu na odcinku od ul. Kruczej do ul. Brzozowej, kanału technologicznego i przejść teletechnicznych oraz zabezpieczaniu kanalizacji teletechnicznej od sanepidu do ul. Kruczej.

W najbliższych tygodniach kontynuowany będzie remont wpustu w ul. Praskiej. Drogowcy będą montować słupy oświetleniowe w ulicach poprzecznych i w parku Reymonta oraz budować kanał technologiczny i przejścia teletechniczne od ul. Kruczej do ul. Suwalskiej.


Projekt pn. "Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA.RPLD.03.01.03-10-0001/19 zawartej w dniu 29 lipca 2021 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE