Remont Wojska Polskiego. Strykowska zwężona dla ruchu przez prace przy torowisku

Od soboty, 11 lutego, wykonawca remontu ul. Wojska Polskiego planuje przystąpić do budowy przykanalików odwodnienia torowiska tramwajowego w ciągu ul. Strykowskiej, na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej. W związku z tym zawężane będą punktowo poszczególne pasy ruchu jezdni zachodniej ul. Strykowskiej. Prace potrwają ok. pięciu tygodni.

Remont Wojska Polskiego. Zwężenie Strykowskiej
8 zdjęć
Remont Wojska Polskiego. Zwężenie Strykowskiej
Remont Wojska Polskiego. Zwężenie Strykowskiej
Remont Wojska Polskiego. Zwężenie Strykowskiej
Remont Wojska Polskiego. Zwężenie Strykowskiej
Remont Wojska Polskiego. Zwężenie Strykowskiej
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

W marcu wykonawca planuje rozpocząć prace związane z przebudową istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Pankiewicza, a to wiązać się będzie z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w najbliższym czasie planuje się kontynuację prac związanych z układaniem torowiska tramwajowego, kontynuację robót brukarskich oraz prac związanych z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Zaplanowano również rozbiórkę kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 41.

Odmieniona Wojska Polskiego

Po przebudowie układ drogowo-torowy ul. Wojska Polskiego zyska nowy wizerunek. Modernizacji ulegnie jezdnia, a także chodniki, drogi dla rowerów, powstaną ciągi pieszo-rowerowe. Pojawi się nowe oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna. Wybudowane zostaną także perony tramwajowe i przystanki autobusowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całości dopełnią nowe nasadzenia w postaci drzew, krzewów oraz bylin.

Nowe torowisko tramwajowe

Przebudowie ulegnie również torowisko tramwajowe w ul. Strykowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a w rejonie skrzyżowania ul. Strykowskiej z ul. Inflancką wybudowany zostanie parking z możliwością dojazdu od ul. Strykowskiej. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 r. Inwestycja pochłonie ok. 134 mln zł, z czego ok. 65 mln zł to dofinansowanie unijne.


Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE