Remont zajezdni Chocianowice. Co słychać na placu budowy? [ZDJĘCIA]

Trwa modernizacja Zajezdni Chocianowice, jednej z dwóch czynnych zajezdni tramwajowych w Łodzi, obsługującej ponad połowę taboru MPK Łódź.

Remont zajezdni Chocianowice
Remont zajezdni Chocianowice. Co słychać na placu budowy?
13 zdjęć
Remont zajezdni Chocianowice
Remont zajezdni Chocianowice
Remont zajezdni Chocianowice
Remont zajezdni Chocianowice
Remont zajezdni Chocianowice
ZOBACZ
ZDJĘCIA (13)

Zaawansowanie prac przekroczyło 60%. Na terenie 5,7 ha końca dobiega budowa nowego układu torowo-trakcyjnego, który umożliwi manewrowanie tramwajami bez konieczności opuszczania zajezdni. Postępują prace przy rozbudowie hali obsługi taboru – montowane są pokrycie dachu i żelbetowe ściany. Jednocześnie toczą się prace brukarskie. Wykonawca zapowiada instalację wyposażenia myjni i pomieszczeń socjalnych. Trwają także przygotowania do zakontraktowanego pod koniec 2023 r. remontu zabytkowego budynku warsztatowego.

Modernizacja infrastruktury Zajezdni Chocianowice ma zakończyć się w II kwartale 2024 r.   Koszt inwestycji przekracza 136 mln zł i jest finansowany w części ze środków UE.


Projekt pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej  wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0047/16-00 zawartej w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE