Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi. Jak idą prace obok Bulwarów Północnych?

Trwa odnowa Parku Staromiejskiego w Łodzi. Sprawdzamy, co się dzieje na placu budowy.

Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi
Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi. Jak idą prace obok Bulwarów Północnych?
9 zdjęć
Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi
Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi
Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi
Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi
Rewitalizacja parku Staromiejskiego w Łodzi
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

W 2023 r. park stanie się jedną z większych atrakcji turystycznych Łodzi, a dodatkowo będzie stanowił połączenie między wyremontowanym placem Wolności, a zmodernizowanym Starym Rynkiem.

– Bez przeszkód wystartował  jeden z ważniejszych projektów, który uzupełnia zmiany, jakie zachodzą w tej części miasta. Wykonawca zabezpieczył drzewa, zdemontował elementy małej architektury, rozebrana została również betonowa kostka. Rozpoczęły się prace związane z korytowaniem ścieżek – zapewnia Justyna Krakowiak, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Jak się zmieni Park Staromiejski?

Jeden z najczęściej odwiedzanych parków w Łodzi przechodzi modernizację. Po odnowie zyska na atrakcyjności nie tylko wśród łodzian, ale i turystów. Na jego terenie powstaną nowe alejki, fontanny oraz elementy małej architektury. Przebudowane i przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnością będą wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej. Park uzyska połączenie funkcjonalne z Rynkiem Starego Miasta poprzez system iluminacji: „Promienie Światła”.

Skatepark i fontanny w parku Śledzia

Walorów estetycznych dodadzą parkowi cztery nowe podświetlone fontanny. Dwie symbolicznie ukażą przebieg koryta rzeki Łódki, a dwie kolejne zarys komina dawnej fabryki braci Gehlingów. Pojawią się nie tylko ślady historii, ale też nowoczesne elementy, bo obok krańcówki tramwajowej powstanie zielony amfiteatr. Będzie też skatepark i drugi plac zabaw. Powstaną cztery altany, aleje i fontanny zostaną zmodernizowane, a rzeźby odrestaurowane. Pojawią się też toalety i nowe oświetlenie.

Wykonawcą inwestycji jest firma Park-M Poland Sp. z o.o. Kontrakt opiewa na kwotę 33 870 000 zł.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE