Rok pełen ciekawych rocznic! 200 lat ulicy Piotrkowskiej, pierwsze wydanie pisma Łódzkie Ogłoszenia

2 grudnia 1863 r. ukazał się pierwszy numer polsko-niemieckiego pisma „Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger”, którego wydawcą był litograf i drukarz Jan Petersilge. Mija zatem równo 160 lat od daty ukazania się pierwszej gazety w dziejach Łodzi, ukazującej się dwa razy w tygodniu, zawierającej na czterech stronicach małego formatu głównie rozporządzenia władz i ogłoszenia.

Rok pełen rocznic! 200 lat ulicy Piotrkowskiej, pierwsze wydanie pisma Łódzkie Ogłoszenia
Rok pełen rocznic! 200 lat ulicy Piotrkowskiej, pierwsze wydanie pisma Łódzkie Ogłoszenia

Przy tej okazji warto wspomnieć, że rok 2023 jest szczególny dla Łodzi, nie tylko ze względu na jubileusz 600-lecia miasta, ale również na inne ważne rocznice. Trzeba przypomnieć przede wszystkim 200. urodziny istnienia ulicy Piotrkowskiej, bowiem pierwszy słup z tą nazwą pojawił się na granicy Nowego Miasta w 1823 r. A do wspomnianej rocznicy 160-lecia pierwszej gazety łódzkiej dodajmy jeszcze 170-lecie wydania pierwszej książki o Łodzi autorstwa Oskara Flatta „Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym”, która ukazała się drukiem w 1853 r. Swoje 100-lecie świętował również „Express Ilustrowany” obecny na łódzkim rynku prasowym od 2 sierpnia 1923 r.

ZOBACZ TAKŻE