Rusza remont parku Staromiejskiego. Kiedy zobaczymy tam robotników?

Przygotowywana od dawna przebudowa parku Staromiejskiego rozpocznie się 15 września. Jego metamorfozę za blisko 34 mln zł przeprowadzi firma Park-M Poland Sp. z o.o., która wygrała przetarg na wykonanie tego zadania.

Park Staromiejski przejdzie gruntowną metamorfozę - fot. LODZ.PL
Park Staromiejski przejdzie gruntowną metamorfozę , fot. LODZ.PL
19 zdjęć
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (19)

Park Staromiejski zmieni swoje oblicze

W trakcie prac w parku powstaną nowe alejki spacerowe oraz cztery fontanny: dwie symbolicznie podkreślą ślad przebiegu koryta rzeki Łódki, a dwie kolejne – zarys komina dawnej fabryki braci Gehlingów. Obok krańcówki tramwajowej przy ul. Północnej urządzony zostanie zielony amfiteatr, którego utworzenie umożliwia nachylenie terenu. Zbudowane mają być skatepark i dodatkowy plac zabaw, cztery altany, siłownia pod chmurką i toalety publiczne. Park otrzyma nowe oświetlenie. Aleje oraz istniejące już w parku wodotryski zostaną zmodernizowane. Parkowe meble będą uzupełnione o nowe ławki, kosze i stojaki rowerowe. Poddana zabiegom pielęgnacyjnym roślinność zostanie wzbogacona o 51 dodatkowych drzew oraz ponad 3000 krzewów ozdobnych.

Park Staromiejski - część Starego Miasta

Park Staromiejski powstał w latach 50. XX w. na obszarze łódzkiego Starego Miasta, które w trakcie II wojny światowej zostało wyburzone, by stworzyć strefę buforową dla Litzmannstadt Ghetto. Ważnym elementem jego rewitalizacji będzie zatem odtworzenie śladów nieistniejącej już zabudowy, które mają przypominać o wymazanym z mapy miasta kwartale. 

Potoczna nazwa parku - park Śledzia - odnosi się do rybnego targu, który funkcjonował na tym terenie na przełomie XIX i XX w.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE