Rzeka Lamus zostanie wydobyta na powierzchnię! Przebudowa czeka plac Zwycięstwa

Rzeka, która przyczyniła się do rozwoju przemysłowej Łodzi, zostanie wydobyta na powierzchnię. Miasto wybrało firmę, która przygotuje koncepcję odkrycia Lamusa.

fot. mat. pras.
Okolice rzeki Lamus
6 zdjęć
fot. mat. pras.
fot. mat. pras.
fot. mat. pras.
fot. mat. pras.
fot. mat. pras.
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Projekt „Błękitno-Zielona Łódź: Zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus" zakłada pilotaż ponownego „odkrycia" jednej z łódzkich rzek.

Rzeka Lamus znów na powierzchni

Projekt będzie polegał na „wyciągnięciu" rzeki Lamus z systemu kanalizacji i wyeksponowaniu w przestrzeni parku im. J. Kilińskiego (który zostanie poddany rewaloryzacji) oraz wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych z okolicznych nieruchomości i dachów budynków (m.in. Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Szkoły Filmowej, Muzeum Kinematografii) w celu zasilenia rzeki Lamus, nawodnienia zieleni w parku Źródliska I-II.

Przebudują plac Zwycięstwa

Projekt zakłada również budowę kolektora wzdłuż ul. Kilińskiego od granicy parku do rzeki Jasień, a także przebudowę placu Zwycięstwa – rewitalizację i zlikwidowanie podtopień. Dodatkowo w projekcie uwzględnione zostaną elementy podczyszczania wód opadowych (m.in. z wykorzystaniem sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego) oraz monitorowania poziomu wilgotności gleby i poziomu wód gruntowych (poprzez montowanie specjalistycznych czujników wilgotności w podłożu). Oczywiście wszystkie szczegóły poznamy wraz z opracowaniem koncepcji, ale zakładamy, że uda nam się odkryć około 200 m rzeki mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.

Opracowanie koncepcji „odkrycia" rzeki Lamus wykona łódzka firma BZB Projekt w konsorcjum z firmą DS Consilting z Gdańska. Koncepcja  „odkrycia" rzeki Lamus ma zostać opracowana jeszcze w 2022 r.

ZOBACZ TAKŻE