Łódź jak Wenecja. Była miastem nie tylko kominów, ale też... mostów [ZDJĘCIA]

Łódź była miastem nie tylko fabrycznych kominów, ale i mostów, mosteczków i kładek. Liczne cieki wodne, otwarte rowy i rynsztoki odprowadzające ścieki i deszczówkę wymagały budowy licznych przepraw. Mało kto obecnie zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele było mostków w ścisłym centrum Łodzi.

Most na rzece Dąbrówce przy ul. Wólczańskiej, fot. archiwum ZWiK
Most na rzece Dąbrówce przy ul. Wólczańskiej, fot. archiwum ZWiK
12 zdjęć
Most na rzece Dąbrówce przy ul. Wólczańskiej, fot. archiwum ZWiK
Balustrada dawnego mostu na Dąbrówce. Ulica Wólczańska, fot. ZWiK
Dawny most na rzece Łódce przy ul. Kilińskiego, fot. archiwum ZWiK
Drewniany most na Jasieniu przy ul. Pięknej, fot. archiwum ZWiK
W tym miejscu był drewniany most na Jasieniu przy ul. Pięknej, fot. ZWiK
ZOBACZ
ZDJĘCIA (12)

Na samej Piotrkowskiej mostki były trzy: przy ul. Próchnika (na dawnej rzeczce zwanej Ciekiem od Piotrkowskiej) na Jasieniu przy Białej Fabryce i na Dąbrówce przy obecnym placu Niepodległości. Mosty z centrum miasta znikały wraz z ukrywaniem dawnych rzeczek w podziemnych kanałach. Po jednej z nich - Dąbrówce - została jedyna pamiątka w postaci ceglanej balustrady mostu. Można ją zobaczyć na ul. Wólczańskiej przy ul. Pięknej (zobacz na zdjęciach powyżej). Bliźniaczy most na Dąbrówce był na Piotrkowskiej, a kolejny na Rzgowskiej przy zakładach Stolarowa.

Łódź mostami stała!

Na samym kanale dawnej Karolewki, na odcinku od skrzyżowania ul. Zielonej z al. Kościuszki do dworca Łódź Kaliska było aż 12 kładek! Tyle zaznaczono na mapach Łodzi z przełomu XIX/XX wieku. Na Lumusie mostki były: na Tymienieckiego przy Kilińskiego, na Tylnej, Fabrycznej, obecnej Al. Piłsudskiego i Nawrot. Na Wólce były mostki: na Skrzywana, Wróblewskiego i Skorupki. Ciek od Piotrkowskiej (dopływ Łódki) wymagał utrzymania mostków na Piotrkowskiej, Zachodniej, Gdańskiej/Legionów, Mielczarskiego i Ogrodowej. Idąc przez przejście dla pieszych na ul. Kilińskiego przy ul. Północnej nie mamy świadomości, że przechodzimy ulicę w miejscu, w którym był most na Łódce. Na płynącej przez Stare Miasto Łódce zbudowano aż 5 przepraw! 

Dlaczego mosty zniknęły z Łodzi?

Dla dawnych władz miasta mostki były uciążliwymi budowlami - kosztownymi w utrzymaniu. Najczęściej wznoszone z drewna – wymagały częstych napraw. Niszczyły je, przepełnione podczas burz czy wiosennych roztopów szybkie łódzkie strugi. Brak kanalizacji deszczowej powodował, że ulice podczas intensywnych opadów zamieniały się w potoki. Ich wartki nurt niszczył konstrukcję mostów. Podczas I wojny światowej brakowało w Łodzi opału. Na potęgę wycinano drzewa w łódzkich parkach i lasach. Nocami mieszkańcy rozbierali też drewniane mosty. 

ZOBACZ TAKŻE