Sadzą drzewa przy placu Wolności. Ulica Legionów będzie zielona! [ZDJĘCIA]

Przy remontowanych ulicach Legionów i Cmentarnej zasadzonych zostanie w sumie 141 nowych drzew, o które zadba automatyczny system nawadniania. W ostatnich dniach drzewa sadzono m.in. na odcinku ulicy tuż obok placu Wolności.

Sadzenie drzew na ul. Legionów przy placu Wolności
Sadzenie drzew na ul. Legionów przy placu Wolności
14 zdjęć
Sadzenie drzew na ul. Legionów przy placu Wolności
Sadzenie drzew na ul. Legionów przy placu Wolności
Sadzenie drzew na ul. Legionów przy placu Wolności
Sadzenie drzew na ul. Legionów przy placu Wolności
Sadzenie drzew na ul. Legionów przy placu Wolności
ZOBACZ
ZDJĘCIA (14)

Zdjęcia z sadzenia drzew na ul. Legionów przy placu Wolności znajdziesz powyżej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE