Start rekrutacji do miejskich przedszkoli w Łodzi. System rusza 1 kwietnia [KRYTERIA]

1 kwietnia rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2022/2023. Są zmiany – w drugim etapie naboru będą obowiązywać zmodyfikowane kryteria.

fot. ŁÓDŹ.PL
Rekrutacja do przedszkoli startuje 1 kwietnia

Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego – przez stronę internetową, która zostanie uruchomiona 1 kwietnia o godz. 8:00. Znajdą się na niej kluczowe dla procesu rekrutacji informacje: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego oraz instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.  

Zarówno sam wniosek, jak i inne dokumenty będące do niego załącznikami rodzice lub opiekunowie prawni składają w systemie elektronicznej rekrutacji. Najpierw wniosek należy starannie wypełnić na stronie systemu. Potem trzeba go wydrukować i podpisać, a następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik. Podobnie należy postąpić z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych i/lub samorządowych (o ile dziecko je spełnia).

Kryteria w rekrutacji do przedszkoli

Zgodnie z przepisami w przypadku równej liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub w sytuacji, gdy przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w naborze uzupełniającym, brane są pod uwagę tzw. kryteria gminne, ustalane przez samorząd, którym przypisane są wagi punktowe. W tym roku będzie nowe kryterium – dziecko, którego co najmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy za rok poprzedni w Łodzi, otrzyma 32 punkty. Potwierdzeniem spełnienia tego kryterium będzie kopia pierwszej strony zeznania podatkowego albo oświadczenie, zawierające numer aktywnego pakietu mieszkańca na Karcie Łodzianina. Spełniane przez dziecko pozostałych kryteriów rodzice potwierdzają składając oświadczenie. 

Kryteria w 2 etapie rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023:

  • 64 punkty - rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru
  • 32 punkty - co najmniej jedno z rodziców rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Łodzi
  • 16 punktów - dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko u którego badania kwalifikacyjne dają podstawy do odroczenia terminu szczepienia
  • 8 punktów - dziecko rodziców pracujących lub studiujących stacjonarnie; rodzic samotnie wychowujący
  • 4 punkty - dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji
  • 2 punkty - dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą.

Pozostałe kryteria nie uległy zmianie, ale zmodyfikowane zostały przypisane im wagi punktowe, co pozwoli wyeliminować sytuacje, gdy dzieci uzyskiwały taką samą liczbę punktów przy spełnianiu różnych kryteriów.

Kiedy wyniki rekrutacji do przedszkoli?

6 maja komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie alfabetycznej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

ZOBACZ TAKŻE