Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Dołącz do wolontariatu i pomagaj seniorom

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich poszukuje wolontariuszy do swojego projektu „Obecność". Inicjatywa ma na celu połączenie wolontariuszy z samotnymi seniorami, którzy potrzebują towarzystwa i pomocy w codziennych obowiązkach. Zgłoś się do programu!

fot. EnvatoElements
Spędź czas z potrzebującym seniorem
3 zdjęcia
fot. EnvatoElements
fot. EnvatoElements
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

W ramach programu OBECNOŚĆ Stowarzyszenie mali bracia Ubogich organizuje długoterminowy wolontariat towarzyszący na rzecz seniorów żyjących w osamotnieniu. Wolontariusz regularnie odwiedza podopiecznego, systematycznie dzwoni i wspiera w trudnych chwilach, budując w ten sposób niezwykłą - opartą na przyjaźni i zaufaniu - relację wolontariusza z samotnym seniorem.

W Łodzi mieszka obecnie ponad 180 tys. osób w wieku powyżej 60 lat. Każdego roku w mieście wiek 60 lat będzie osiągać kolejnych od 11 tys. do 14 tys. osób.

- Pomysł zaproszenia do Łodzi Stowarzyszenia mali bracia Ubogich z ich sztandarowym programem OBECNOŚĆ wziął się z autentycznej potrzeby starszych osób kontaktu z drugim człowiekiem – mówi Celina Maciejewska, rzecznik ds. seniorów w Łodzi. – Zarówno do mnie bezpośrednio, jak i do różnych organizacji pozarządowych, a także poprzez funkcjonujący w Łodzi Telefon Życzliwości docierały liczne sygnały na temat tego, jak bardzo łódzkim seniorom brakuje najzwyklejszej rozmowy z drugim człowiekiem. Pandemia znacznie zwiększyła liczbę takich telefonów, ponieważ samotność stała się wtedy dla seniorów jeszcze dotkliwsza. 

Na czym polega pomoc?

Każdego podopiecznego będzie odwiedzał stale ten sam wolontariusz. Trwające minimum dwie godziny i całkowicie bezpłatne wizyty będą odbywały się co najmniej raz w tygodniu. Nabór uczestników do programu OBECNOŚĆ będzie się odbywał wielokanałowo: poprzez kontakt z partnerami biznesowymi, łódzkimi Centrami Zdrowego i Aktywnego Seniora, pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, organizacjami pozarządowymi, a także grupami nieformalnymi działającymi na rzecz łodzian. 

- Samotni seniorzy w Łodzi potrzebujący pomocy m.in. w zakupach, przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu czy załatwieniu bieżących spraw urzędowych, otrzymują już takie wsparcie w postaci usług opiekuńczych, które świadczymy przez cały czas - mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora łódzkiego MOPS ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Tego typu pomoc, choć niewątpliwie bardzo ważna, nie zastąpi jednak rozmowy i po prostu bycia z drugim człowiekiem. Dlatego już teraz ponad 50 naszych podopiecznych zgłosiło chęć regularnych odwiedzin wolontariuszy Stowarzyszenia.

Seniorze, zgłoś się do programu

Każdy senior, który czuje się samotny i chce spędzić czas z życzliwą, serdeczną i chętną do rozmów osobą może również samodzielnie skontaktować się bezpośrednio z biurem Stowarzyszenia mali bracia Ubogich pod numerem telefonu - 600 615 110 (od poniedziałku do piątku w godz. 12 – 14).

Jak zostać wolontariuszem?

Jednocześnie Stowarzyszenie poszukuje i zaprasza do udziału w programie także wolontariuszy, czyli osób dorosłych, które chcą podzielić się swoim czasem i uwagą z drugim człowiekiem. 

Zainteresowani są proszeni o aplikację przez stronę internetową<link http://www.malibracia.org.pl/wolontariat> www.malibracia.org.pl/wolontariat</link>. Chętni zostaną zaproszeni na rozmowę oraz na szkolenie wprowadzające, podczas którego dowiedzą się m.in., jak nawiązać i utrzymać przyjacielską relację pomiędzy podopiecznym a wolontariuszem w zgodzie z misją Stowarzyszenia i standardami. Wolontariusze podpisują ze Stowarzyszeniem umowę wolontariacką.

ZOBACZ TAKŻE