Stypendia dla maturzystów z Łodzi. Wystartował program dla laureatów i finalistów olimpiad

W poniedziałek, 17 czerwca rozpoczęła się XIV edycja programów stypendialnych Prezydenta Miasta Łodzi oraz „Młodzi w Łodzi” dla maturzystów.

Stypendia dla maturzystów z Łodzi
Stypendia dla maturzystów z Łodzi. Wystartował program dla laureatów i finalistów olimpiad
5 zdjęć
Stypendia dla maturzystów z Łodzi
Stypendia dla maturzystów z Łodzi
Stypendia dla maturzystów z Łodzi
Stypendia dla maturzystów z Łodzi
ZOBACZ
ZDJĘCIA (5)

O stypendia Prezydenta Miasta Łodzi mogą wnioskować osoby będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych, które planują rozpoczęcie w październiku 2024 r. studiów uczelniach w Łodzi. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych zasiadających w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Na stypendia dla olimpijczyków w rozpoczynającej się edycji zapanowano ponad 600 tys. złotych.

Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość stypendium zależy od osiągnięć stypendysty, w ostatniej edycji, w której wyłoniono 45 stypendystów wynosiły one – 1500, 1300 oraz 1100 zł miesięcznie. Stypendia są wypłacane przez 9 miesięcy. Lista laureatów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2024 r. 

ZOBACZ TAKŻE