Szkolny Budżet Obywatelski. Łódzcy uczniowie zdecydują, na co przeznaczą 4000 zł

Rozpoczyna się kolejny etap projektu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (zwanego Deliberacyjnym). W realizację projektu zaangażowanych jest łącznie 16 szkół (8 szkół podstawowych i 8 ponadpodstawowych) z Łodzi.

fot. ŁÓDŹ.PL
Szkolny Budżet Obywatelski

8 lutego 2022 r. odbędą się dwa spotkania inauguracyjne z przedstawicielami szkół zakwalifikowanych do projektu. Spotkania będą okazją do wzajemnego poznania się osób biorących udział w projekcie, ale przede wszystkim do otrzymania informacji na temat założeń i przebiegu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

- Do projektu wybraliśmy placówki, które w swoich codziennych działaniach zwracają szczególną uwagę na głos młodzieży, podkreślają suwerenność uczniów oraz rozwijają postawy obywatelskie. – informuje Barbara Michalska z fundacji Edukabe, która jest organizatorem całego procesu.

Współdecydowanie przez dialog

W ramach projektu uczniowie będą wspólnie podejmować decyzję o tym, w jaki sposób i na co przeznaczyć 4000 zł. To kwota przypadająca na jedną szkołę.

- Dlatego całą ideą i wartością projektu jest to, aby osoby zaangażowane w projekt zostały zapoznane z ideą deliberacji, czyli współdecydowania poprzez dialog. Ważna jest aktywizacja łódzkiej młodzieży, aby wybrane wspólnie przez nich pomysły wdrażać jako społeczność szkolna w swojej placówce. – dodaje Barbara Michalska.

Jeszcze w lutym odbędą się także szkolenia Szkolnych Opiekunów Budżetu. Będą to wyznaczone przez szkoły osoby, które przy wsparciu mentora/rki z fundacji EduKABE będą realizować projekt w swojej szkole. Dzięki szkoleniom Szkolni Opiekunowie Budżetu zdobędą wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić cały projekt w swojej placówce.

Kolejnym etapem projektu jest zaplanowane na marzec 2022 roku rozpoczęcie prowadzenia procesów szkolnych budżetów w poszczególnych placówkach i wdrażanie w kolejnych miesiącach wypracowanych wspólnie przez młodzież pomysłów.

Projekt realizowany jest przez Fundację EduKABE w sposób partnerski z Urzędem Miasta Łodzi.

Szkoły zakwalifikowane do projektu:

 • Szkoła Podstawowa Nr 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 36
 • Szkoła Podstawowa Nr 65
 • Szkoła Podstawowa Nr 70
 • Szkoła Podstawowa Nr 81
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105
 • Szkoła Podstawowa Nr 137
 • Szkoła Podstawowa Nr 192
 • Zespół Szkół Ekonomii i Usług
 • XIII Liceum Ogólnokształcące
 • XXI Liceum Ogólnokształcące
 • XXVI Liceum Ogólnokształcące
 • XLII Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Nr 3 w Łodzi
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

ZOBACZ TAKŻE