Trasa Górna w budowie. Ostatni etap prac zmierza do końca [ZDJĘCIA]

Budowa Trasy Górna, która zapewni nowy, kolejny dojazd do autostrady znad Bałtyku w Tatry, zmierza do finału. To już jej ostatni, trzeci etap. Połączy skrzyżowanie ulic Rzgowskiej z Bartoszewskiego z węzłem na A1.

Trasa Górna w budowie
Trasa Górna w budowie
12 zdjęć
Trasa Górna w budowie
Trasa Górna w budowie
Trasa Górna w budowie
Trasa Górna w budowie
Trasa Górna w budowie
ZOBACZ
ZDJĘCIA (12)

Roboty drogowe, kanalizacyjne, wodociągowe i teletechniczne są już za wykonawcą. Drogowcy przygotowują się do odbiorów inwestycji. W najbliższych dniach będą prowadzone wykończeniowe prace brukarskie, zakończy się też budowa przepustów. Wykonawca będzie montował słupy oświetleniowe i oprawy oraz malował oznakowanie i porządkował teren inwestycji.

Jaka będzie Trasa Górna?

Nowa droga ułatwi kierowcom dotarcie z południowych dzielnic naszego miasta do węzła Łódź Górna na autostradzie A1. Odcinek, który zaczyna się od ul. Rzgowskiej, prowadzi do granic miasta przy ul. św. Rafała Kalinowskiego i dalej przez gminę Brójce do autostrady A1.

Łódź buduje 5 km nowej trasy, natomiast gmina Brójce – 2 km.  

Trasa Górna będzie mieć po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Nośność trasy przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych. W rejonie skrzyżowań z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego powstały ronda. Nowe będą również chodniki i droga dla rowerów. Wzdłuż trasy posadzonych zostanie w sumie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów.


Projekt pn. "Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna" realizowany na mocy uchwały Nr 1/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2022 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE