Trzy nowe parki leśne w Łodzi. Gdzie powstaną i co się w nich znajdzie? [MAPA]

Na najbliższej sesji (16 listopada) radni mają zdecydować o powstaniu trzech kolejnych parków leśnych w Łodzi, o łącznej powierzchni ponad 6 hektarów. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

Nowe parki w Łodzi

W ostatnich miesiącach w Łodzi powstało 9 nowych parków o łącznej powierzchni 130 hektarów. W środę (16 listopada) radni mają zdecydować o utworzeniu 3 kolejnych: 

  • Park Podgórze - park o powierzchni ok. 0,8ha zostanie utworzony na terenie do tej pory nieformalnie funkcjonującym jako "Zieleniec Mazowiecka/Lawinowa". Jest to miejsce szczególnie cenne przyrodniczo ze względu na dojrzały i dorodny drzewostan. Rosną tu m.in. dwa z łódzkich pomników przyrody - okazała lipa drobnolistna oraz jesion wyniosły. Teren jest bardzo zróżnicowany pod względem ukształtowania, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców. Dzięki formalnemu utworzeniu tu parku możliwe będzie wprowadzenie nowej małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej. 
  • Park nad Jasieńcem -  park (ok. 2,5ha) zlokalizowany obok utworzonych latem parków Trzy Wyspy oraz parku im. Pileckiego. To miejsce zasługuje na szczególną ochronę, ponieważ przepływa tu rzeka Jasieniec, a jej otoczenie stanowi wyjątkowy ekosystem terenów podmokłych i zalewowych z charakterystyczną fauną i florą.Teren nowego parku pozostanie ostoją dla zwierząt, a niewielkie ingerencje ograniczą się do stworzenia naturalistycznych miejsc odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców.
  • Park  im. Włodzimierza Puchalskiego - utworzenie tego parku (pow. ok. 3,3ha) to zwieńczenie wieloletnich starań mieszkańców osiedla o zabezpieczenie terenów zieleni pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi na cele rekreacyjne. Od wielu lat w Łódzkim Budżecie Obywatelskim składane są i przechodzą do realizacji kolejne zadania mające na celu doposażenie tej przestrzeni w infrastrukturę rekreacyjną dla różnych grup mieszkańców - od spokojnych spacerowiczów po aktywnych właścicieli czworonogów. Formalne utworzenie na tym terenie parku zapewni dalszy rozwój funkcji rekreacyjnych, których do tej pory brakowało w tej części miasta.

Nowe parki to kolejne 6,3ha terenów zieleni, które zostaną włączone w sieć parków w Łodzi. W ciągu 2022 roku pula terenów zielenolych w Łodzi zwiększy się o prawie 140ha.

ZOBACZ TAKŻE