Turystyka zrównoważona – nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim

Już od 5 maja absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich będą mogli rejestrować się na nowy kierunek. W programie nauczania są przedmioty ściśle związane z rozwojem i ochroną środowiska.

fot. Envato Elements
Turystyka w wydaniu eko

Wydział Nauk Geograficznych UŁ rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku – turystyka zrównoważona. Studia będą prowadzone w trybie stacjonarnym od roku akademickiego 2022/2023. To pierwsze i jedyne studia magisterskie o takim profilu w Polsce.

Turystyka zrównoważona, nazywana też „zieloną turystyką”, to turystyka przyjazna środowisku. Stanowi przeciwieństwo turystyki masowej, która bardzo często wpływa negatywnie na odwiedzane miejsca i zaburza stan równowagi w przyrodzie. Nowy kierunek ma odpowiadać za szerzenie idei ochrony środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę jego wymogi.

W trakcie dwuletnich studiów studenci dowiedzą się m.in., jak w świadomy sposób organizować turystykę i jej przestrzeń, jak etycznie czerpać z zasobów przyrody i chronić dziedzictwo przyrodnicze oraz jak wypromować produkty regionalne jako markowe produkty turystyczne. Czekają ćwiczenia terenowe, badania naukowe oraz możliwość wzięcia udziału w projektach badawczych i edukacyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą.

ZOBACZ TAKŻE