Współpraca Łodzi z UNICEF. Miasto otrzyma 36 mln złotych na pomoc dzieciom

Łódź otrzyma 36 milionów złotych na pomoc najmłodszym łodzianom, w tym uchodźcom z Ukrainy. To wsparcie jest możliwe dzięki trwającej współpracy Miasta Łódź z UNICEF.

fot. ŁÓDŹ.PL
Łódź otrzyma 36 milionów złotych na pomoc najmłodszym łodzianom, w tym uchodźcom z Ukrainy

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Rashed Mustafa Sarwar, Starszy Koordynator UNICEF ds. działań na rzecz uchodźców w Polsce podpisali dziś w tej sprawie porozumienie, które przewiduje wspólne działania na rzecz uchodźców aż do marca 2023 r. Podpisane dzisiaj memorandum jest kluczowym krokiem do otrzymania środków od UNICEF.

Łódź będzie współpracować z UNICEF w ramach partnerstwa, aby zapewnić dzieciom uchodźców i dzieciom ze społeczności przyjmujących dostęp do odpowiednio wyposażonych usług ochrony społeczności i rodziny, opieki zdrowotnej, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, dostęp do edukacji, żywienia oraz ochrony socjalnej.

UNICEF opracuje plan pomocy

Przez ostatnie kilka tygodni odbywają się spotkania przedstawicieli UNICEF z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Biurem Aktywności Miejskiej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, w czasie których omawiane były konkretne plany pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

W toku spotkań omawiane są priorytetowe obszary wymagające wsparcia. Przede wszystkim zaplanowano aktywności podejmowane w obszarze edukacji, działania związane z poprawą zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz wydarzenia związane z kompleksową integracją.

Do najważniejszych działań, jakie zostaną sfinansowane dzięki wsparci UNICEF, należeć będzie zapewnienie dodatkowego wyposażenia szkół i przedszkoli i żłobków w niezbędne do przyjęcia nowych uczniów meble, takie jak ławki i krzesła, a także sprzęt komputerowy, w tym wspomagający naukę języka oraz inne pomoce naukowe. Kluczowe jest też zapewnienie wszystkim dzieciom w Łodzi zróżnicowanej oferty w okresie wakacyjnym.

Opieka zdrowotna, zajęcia sportowe i wycieczki

Dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z zajęć sportowych, kulturalnych, wycieczek po atrakcyjnych miejscach w naszym mieście. Inną bardzo istotną kwestią jest zapewnienie wszystkim dzieciom równego dostępu do opieki zdrowotnej. Wsparcie UNICEF przewiduje możliwość rozszerzenia programu opieki dentystycznej oraz programu szczepień.

Łódź przyjęła także dzieci z domów dziecka, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu UNICEF dzieci te zapewnione będą miały jak najlepsze warunki, w tym rehabilitację, wsparcie psychologiczne. W najbliższych dniach zostanie sfinalizowana praca nad konkretnym planem działań, co przyczyni się już do otrzymania środków od UNICEF.

ZOBACZ TAKŻE