Zarządzanie Zielenią Miejską. Ogólnopolska konferencja gości w Orientarium Zoo Łódź

Orientarium Zoo Łódź gości uczestników 13. ogólnopolskiej konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską, która prezentuje nowe informacje i technologie związane z kształtowaniem środowiska naturalnego na terenach zurbanizowanych. Konferencja co roku odbywa się w innym mieście, które przedstawia też własne zielone osiągnięcia.

Zarządzanie Zielenią Miejską. Ogólnopolska konferencja gości w Orientarium Zoo Łódź
Zarządzanie Zielenią Miejską. Ogólnopolska konferencja gości w Orientarium Zoo Łódź

Tematami części konferencyjnej są m.in. „Kształtowanie klimatu lokalnego a poprawa warunków życia w miastach jako wyzwanie dla współczesnej architektury krajobrazu”, „Jak zazieleniamy Łódź?”, „Zielone torowiska i parkingi – alternatywy dla zieleni miejskiej” czy „Pielęgnacja drzew w przestrzeni historycznej miasta”. Uczestnicy konferencji zwiedzą też Orientarium Zoo Łódź. W piątek, 15 września, wezmą udział w wycieczce, która zaprezentuje zielone oblicze Łodzi, m.in. park Zielona Ostoja, jeden z 13 parków leśnych utworzonych w mieście od 2021 r., oraz rewitalizowane pasaż im. Schillera i pl. Wolności.

ZOBACZ TAKŻE