Zbliża się Kongres Nowej Mobilności w Łodzi. Tematem rozwój elektromobilności w Polsce

W poniedziałek, 12 września, rozpocznie się Kongres Nowej Mobilności, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź. Będzie to już 3. edycja jednej z największych konferencji branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w pełni poświęconej rozwojowi rynku elektromobilności.

fot. Envato Elements
Zbliża się Kongres Nowej Mobilności w Łodzi. Tematem rozwój elektromobilności w Polsce

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli świata biznesu z całego łańcucha wartości zrównoważonego transportu i zeroemisyjnych technologii oraz do decydentów, reprezentujących administrację publiczną i samorząd terytorialny. Uczestnicy Kongresu wspólnie stworzą forum liderów, ekspertów i praktyków rynku nowej mobilności w Polsce i Europie.  W tym roku, na Kongresie Nowej Mobilności, zobaczymy 176 przedstawicieli samorządów.

We wrześniu Łódź znów połączy kupujących i sprzedających w ekosystemie zeroemisyjnego transportu. Producenci pojazdów i infrastruktury, operatorzy i dostawcy usług ładowania, firmy technologiczne, koncerny energetyczne i paliwowe, rozwijające się startupy i instytucje finansujące spotkają się na jednym wydarzeniu poświęconym elektromobilności, aby wspólnie omawiać wprowadzane na rynek technologie, a także identyfikować modele biznesowe, wymagania infrastrukturalne oraz partnerstwa, gwarantujące realizację projektów mobilnościowych. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisje oraz umożliwić bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi, towarów i usług w naszym kraju.

Wydarzenia towarzyszące Kongresowi Nowej Mobilności w Łodzi

Tegorocznej, międzynarodowej edycji Kongresu Nowej Mobilności, która odbywa się pod hasłem „E-Mobility in Poland. What’s next?” będą towarzyszyć wydarzenia poświęcone konkretnym zagadnieniom, w tym m.in. roli Polski w światowym i europejskim łańcuchu dostaw baterii do pojazdów elektrycznych, kwestiom upowszechnienia technologii ogniw paliwowych w transporcie czy wyzwaniom związanym z masową elektryfikacją flot w Polsce i regionie. Kongres będzie więc unikatowym na skalę europejską spotkaniem, stanowiącym forum nowej mobilności, miejscem wymiany idei i wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie merytorycznym.

Szczegółowy program Kongresu Nowej Mobilności 2022 dostępny jest na stronie www.kongresnowejmobilnosci.pl.

ZOBACZ TAKŻE