Zniszczona kamienica przy Zachodniej stanie się biblioteką. Ruszył remont

Rozpoczął się remont secesyjnej kamienicy przy ul. Zachodniej 76. Powstanie w niej nowa biblioteka miejska z księgozbiorem sprofilowanym pod kątem historii miasta i jego architektury oraz światowych trendów w planowaniu przestrzeni miejskiej, a przed budynkiem – miejski ogród.

fot. ŁÓDŹ.PL
W kamienicy powstanie biblioteka miejska
4 zdjęcia
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Wybudowana na początku XIX w. kamienica przy ul. Zachodniej 76 pełniła dotąd funkcje mieszkalne. Jej przebudowa – pod okiem konserwatora zabytków – będzie kosztować 6 mln zł. Większość tej kwoty (4 mln zł), dzięki umowie podpisanej pod koniec 2020 r. z zarządem województwa, który dysponuje tymi środkami, pochodzi z dotacji UE.

Zmiany na Zachodniej

To pierwsza taka inwestycja w zdegradowanym ciągu ul. Zachodniej (od ul. Zielonej do ul. Próchnika), zwanym przez łodzian „Hiroszimą”, gdyż przywodzi na myśl krajobraz po wybuchu bomby… Kiedy w czasach PRL-u podjęto decyzję o poszerzeniu ul. Zachodniej, z jej parzystej strony wyburzono wiele frontowych kamienic. Ich odsłoniętych oficyn przez dekady nie udało się przeobrazić w reprezentacyjny kawałek miasta. Ma to się jednak zmienić, a to za sprawą nie tylko tej miejskiej realizacji, ale też dwóm innym inwestycjom w bezpośrednim sąsiedztwie: przystankowi kolejowemu Łódź Śródmieście, który powstaje przy zbiegu al. Kościuszki z ul. Zieloną i nowej kamienicy, jaką przy skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Więckowskiego wybuduje deweloper Yuniversal Podlaski.


Projekt pn. „Wspólnie tworzymy miasto – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/20-00 zawartej w dniu 22 grudnia 2020 r. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE