Źródło w parku nad Jasieniem to unikat. Czas wybrać mu nazwę. Pomożesz?

 „Fabrykant”, „ Kosynier”, „Cyganek”, „Boruta” – to nazwy wyjątkowych łódzkich dębów. Czas, żeby swoje „imię” miało także źródło bijące w parku nad Jasieniem. To również przyrodniczy unikat - prawdziwy relikt dawnych czasów, gdy w Łodzi i jej okolicach biły liczne źródła zasilające lokalne rzeczki i strumienie.

Widok na park nas Jasieniem z grobli przy dawnym Wójtowskim Młynie
Widok na park nas Jasieniem z grobli przy dawnym Wójtowskim Młynie
10 zdjęć
Widok na park nas Jasieniem z grobli przy dawnym Wójtowskim Młynie
Archiwalna mapa podsiadła wodno-fabrycznego Araszt
Źródło w parku nad Jasieniem
Park nad Jasieniem
Archiwalna mapa - Araszt i Wójtowski Młyn
ZOBACZ
ZDJĘCIA (10)

Świadectwem dawnych źródeł są współczesne nazwy ulic: Źródłowa, Wodna, Wodny Rynek, park Źródliska, Sikawa, Stoki. W początkach Łodzi włókienniczej ze Wzniesień Łódzkich wypływały liczne źródła zasilające między innymi rzeczki: Jasień, Łódkę, Stoczankę, Ner, Miazgę. Znaczny spadek terenu w granicach miasta (z północnego wschodu na południowy zachód) powodował, że szybko spływająca ze wzniesień woda drążyła głębokie doliny.

Wyjątkowe źródło w parku nad Jasieniem

Masowe wycinanie lasów, osuszanie podmokłych terenów, zasypywanie dolin rzecznych oraz rabunkowe czerpanie wody ze studni doprowadziło do znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych. Źródła wyschły, górne odcinki rzeczek i strumieni zanikły. Wyjątkiem jest bijące w parku nad Jasieniem źródło. Łatwo je odnaleźć. Należy iść w parku wzdłuż kanału Jasienia do miejsca, w którym woda wypływa ze skarpy. Gdy przyjrzymy się dokładnie, dostrzeżemy, że woda wypływa też z piaszczystego dna rzeczki. To przykład tak zwanego źródła ascenzyjnego.

Jak nazwać źródło w parku nad Jasieniem?

Może źródło powinno nazywać się Araszt, gdyż obok stał młyn o tej nazwie (takie nazwisko nosił właściciel młyna)? Młyn wyposażony był w jedno niewielkie koło wodne, które nie dawało zbyt dużo energii, bo młyn znajdował się zbyt blisko źródeł Jasienia. Przestał działać w pierwszej połowie XVIII wieku i został rozebrany. Na tym terenie 200 lat temu utworzono posiadło wodno-fabryczne Araszt, później Scheibler założył tu swój folwark. Jeszcze na początku XX w. łodzianie na teren obecnego parku nad Jasieniem mówili  „Araszt”.  Nazwa historyczna jest tylko jedną z możliwości. Może ktoś ma inny pomysł? 

Park nad Jasieniem czekają zmiany

W przyszłości park nad Jasieniem przejdzie metamorfozę. Staw w parku będzie pełnić funkcje rekreacyjne. W zabytkowych budynkach stojących w miejscu wójtowskiego młyna powstanie restauracja lub centrum edukacyjne. Park nad Jasieniem zostanie połączony nową ścieżką ze zbiornikiem przy ulicy Przędzalnianej. Mieszkańcy będą mogli wypoczywać nad jego brzegiem na nowej plaży. 

ZOBACZ TAKŻE