повернутися до статті
Міняйте фотографії за допомогою стрілок на клавіатурі
3 / 10

Głosuj na najlepsze budynki i miejsca w Łodzi! Ruszyła 1. edycja Nagrody Architektonicznej PMŁ

Koci Szlak na Księżym Młynie
Koci Szlak na Księżym Młynie
Koci Szlak i zielony parking na Księżym Młynie, ul. Fabryczna 17 i 17a

Historyczny tzw. Koci Szlak wiodący od ulicy Fabrycznej do bocznicy kolejowej był ciągiem pieszym prowadzącym na teren osiedla Księży Młyn. W ramach rewitalizacji jego chodnik otrzymał nową nawierzchnię, a po zachodniej stronie szpaleru lip wykonana została ścieżka rowerowa. Obszarowi po byłej bocznicy kolejowej przywrócono jego dawne walory funkcjonalne oraz wykorzystano stare elementy krajobrazowe dla celów rekreacyjnych. Na większości terenu w lekkim zagłębieniu odtworzone zostało torowisko ze starych podkładów kolejowych i szyn, odrestaurowano semafor i szlaban, po północnej stronie torowiska wykonano drogę rowerową, a po południowej chodnik. Wzdłuż torowiska obustronnie zostały nasadzone szpalery głogu. Przy chodniku znajdują się ławki z pochwytami, kosze. Obszar został oświetlony lampami o stylowych oprawach. Przejścia przez torowisko są wykonane z dębowych podkładów. Na zachodniej części działki ustawiono napis „Księży Młyn”. Odtworzenie torowiska w małym zagłębieniu powoduje, że jest ono małym zbiornikiem retencyjnym wody.

„Zielony parking” przylega do Kociego Szlaku i jest od niego oddzielony żywopłotem grabowym. Całość parkingu przypomina ogród. Za trejażami są małe zbiorniki retencyjne wypełniające się wodą opadową podczas obfitych opadów. Wszystkie wody opadowe zostają zawsze na terenie parkingu.


ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ