Budowa Trasy Górna zmierza do finału. Zobacz, co się dzieje na placu budowy! [ZDJĘCIA]

Niemal ukończony jest już kolejny dojazd do autostradowego ringu, jaki niedawno zamknął się wokół Łodzi dzięki oddaniu do użytku ostatniego fragmentu S14 do węzła Emilia na A2.

budowa trasy szybkiego ruchu
Prace przy Trasie Górna zmierzają do finału, fot. Stef Brajter
31 фотоs
budowa trasy szybkiego ruchu
budowa trasy szybkiego ruchu
budowa trasy szybkiego ruchu
budowa trasy szybkiego ruchu
budowa trasy szybkiego ruchu
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (31)

Mowa o przedłużeniu Trasy Górna, które wydatnie ułatwi kierowcom dotarcie z południowych dzielnic naszego miasta do węzła Łódź Górna na autostradzie A1. Odcinek zaczyna się od ul. Rzgowskiej, prowadzi do granic miasta przy ul. Św. Rafała Kalinowskiego i dalej przez gminę Brójce do autostrady. Łódź buduje 5 km nowej trasy, gmina Brójce  2 km.

Postęp prac przy Trasie Górna

Na całej długości łódzkiego odcinka trwa układanie warstwy ścieralnej asfaltu, zrealizowano już ponad połowę robót z tego zakresu. Ekipy budowlane zakończyły prace przy odwodnieniu drogi, w całości zbudowano kolektor miejski, kanał teletechniczny oraz ułożono warstwę mrozoodporną. Gotowe są podbudowy z kruszywa, całkowicie odhumusowano cały teren inwestycji i zamontowano oświetlenie. Trwa jeszcze usuwanie kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV, a także prace brukarskie, wykończeniowe i porządkowe.

Przebudowa idzie zgodnie z harmonogramem, niedługo rozpoczną się procedury odbiorowe. Całość ma być oddana do ruchu na początku listopada.

Jaka będzie Trasa Górna?

Trasa Górna będzie mieć po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Nośność trasy przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych. W rejonie skrzyżowań z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecka, św. Rafała Kalinowskiego powstały ronda. Wybudowane zostaną również chodniki i droga dla rowerów. Wzdłuż nowej drogi posadzonych zostanie w sumie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów.

Wartość miejskiej części inwestycji to 128,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 62,4 mln zł i z budżetu państwa 12,5 mln zł.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ