Cztery kilometry nowej sieci wodociągowej na Bałutach. W których ulicach?

Łódzka Spółka Infrastrukturalna kończy prace związane z przebudową sieci wodociągowej na Bałutach. W kwartale ulic Srebrna, Sierakowskiego, Mackiewicza, Polna, Olsztyńska, Gdyńska, Hipoteczna zmodernizowane zostaną 4 km infrastruktury.

Bałuty wodociągi
Na Bałutach trwają prace przy sieci wodociągowej, fot. LODZ.PL

Całość prac związanych z modernizacją przeszło czterokilometrowej sieci wodociągowej kosztowała 11,1 mln zł. Najdłuższy odnowiony odcinek wodociągu znajduje się w ul. Sierakowskiego. Na ten moment ukończono 700 m z liczącego 1,4 km odcinka. Obecnie trwają prace nad usunięciem kolizji z siecią gazową. 

Prace w ul. Sierakowskiego zakończą się w II kwartale 2023 r. Zmodernizowane wodociągi w ul. Gdyńskiej (209 m) i Olsztyńskiej (570 m) przekazane zostały do eksploatacji przez mieszkańców. Na finiszu są prace przy sieci wodociągowej w ulicach: Mackiewicza (500 m), Srebrnej (407 m), Polnej (192 m) i Hipotecznej (838 m). Na grudzień zaplanowane są przeglądy techniczne, odbiory i oddanie zmodernizowanego odcinka sieci. 

W ramach przebudowy sieci wodociągowej na Bałutach powstał nowy odcinek infrastruktury doprowadzający wodę do mieszkańców o łącznej długości ponad 4 km, wraz z 96 przyłączami do nieruchomości. Większość modernizowanej sieci zlokalizowana jest w poboczu dróg, pod zieleńcami i chodnikami.

Zakres prac:

  • Srebrna – odcinek od Hipotecznej do Sierakowskiego (407 m)
  • Sierakowskiego – odcinek od Kniaziewicza do Wrześnieńskiej  (1423 m)
  • Mackiewicza – odcinek od Pojezierskiej do Srebrnej (500 m)
  • Polna – odcinek od Olsztyńskiej do Srebrnej (192 m)
  • Olsztyńska – odcinek Hipotecznej do Ks. Brzózki (570 m)
  • Gdyńska – odcinek od Pojezierskiej do rejonu pos. nr 3 (209 m)
  • Hipoteczna – odcinek od Pojezierskiej do Limanowskiego (838 m)

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ