Dodatek węglowy. Dla kogo jest, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek?

Dodatek węglowy to jednorazowa pomoc, która przysługuje osobom ogrzewającym domy za pomocą kotłów na paliwo stałe. Można już składać wnioski o zapomogę w kwocie 3 tys. zł. Gdzie i jak je złożyć w Łodzi?

fot. Envato Elements
Można już składać wnioski o dodatek węglowy

Kto może skorzystać z dodatku węglowego?

Dodatek węglowy przysługuje, jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem. Skład paliwa musi zawierać co najmniej 85% węgla kamiennego i być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy – od kiedy można składać wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Informację o przyznaniu dodatku węglowego wnioskodawca otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail.

Wypłata zapomogi będzie przelana na podany rachunek bankowy lub kartę przedpłaconą otrzymaną z Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w:

  • Punkcie Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, w pokojach 16, 17 i 29 w pon, śr, czw, pt w godz. 8.00 – 16.00 oraz we wt w godz. 9.00 – 17.00.
  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP :<link https://epuap.gov.pl/> epuap.gov.pl</link> przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /CSSwL/SkrytkaESP
  • przez umieszczenie w urnie na dokumenty w lokalizacjach: przy ul. Urzędniczej 45, Drewnowskiej 5, Politechniki 32, w pon, śr, czw, pt  w godz. 8.00 – 16.00 oraz we wt w godz. 9.00 – 17.00
  • ŁCKM przy ul. Piotrkowskiej 110, w pon, śr, czw, pt w godz. 8.00 – 16.00 oraz we wt w godz. 8.00 – 17.00
  • pocztą na adres: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Więcej informacji o dodatku węglowym:

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w zakładce druki do pobrania: https://css.samorzad.lodz.pl/dla-mieszkancow/wyplacane-swiadczenia/dodatek-weglowy/

Papierowe druki wniosków można otrzymać w lokalizacjach ich składania.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ