Inwestycje zmieniają Łódź. Ulica Przybyszewskiego jednym z kluczowych projektów

Jeszcze nigdy działania Zarządu Inwestycji Miejskich tak znacząco nie wpływały na krajobraz miasta, jak w ostatnim czasie. Duże inwestycje liniowe, program rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi czy projekty odnowy Księżego Młyna to właśnie działania, które zmieniają Łódź w miasto nowoczesne i przyjazne mieszkańcom.

Remont
Inwestycje drogowe prowadzone są w wielu punktach miasta

Na terenie miasta prowadzone są zakrojone na szeroką skalę inwestycje modernizujące układ drogowy i komunikację miejską. Rok 2023 to finały dużych inwestycji liniowych, na które czekają mieszkańcy i turyści. 

Inwestycje zmieniają miasto

W październiku rozpoczęła  się kolejna inwestycja w ramach  projektu "Tramwaj dla Łodzi".

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi prowadzi  prace przy  przebudowie  al. Śmigłego-Rydza oraz modernizacji skrzyżowania z ulicą Przybyszewskiego. Odnowiony zostanie kilometrowy odcinek al. Śmigłego-Rydza, od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego. Prace wystartowały w październiku.  Wykonawcą inwestycji jest lokalne konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Kemy i MPK Łódź, a wartość projektu to  85,632 mln zł brutto.  Zakres inwestycji obejmuje modernizację torowiska, które po przebudowie będzie zielone. Zostanie odnowiony istniejący już układ komunikacji pieszej (chodniki, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe). Nie zabraknie nowej zieleni i uporządkowanych trawników. Przewidziano wymianę nawierzchni bitumicznej z miejscowymi naprawami podbudowy. Zostaną odnowione również dwie podstacje. Finał inwestycji został zaplanowany na IV kw. 2023 r. Za kilka tygodni drogowców zobaczymy na ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu Reymonta do ul. Grabowej.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ