Inwestycje zmieniają Łódź. Ulica Przybyszewskiego jednym z kluczowych projektów

Jeszcze nigdy działania Zarządu Inwestycji Miejskich tak znacząco nie wpływały na krajobraz miasta, jak w ostatnim czasie. Duże inwestycje liniowe, program rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi czy projekty odnowy Księżego Młyna to właśnie działania, które zmieniają Łódź w miasto nowoczesne i przyjazne mieszkańcom.

Remont
Inwestycje drogowe prowadzone są w wielu punktach miasta

Na terenie miasta prowadzone są zakrojone na szeroką skalę inwestycje modernizujące układ drogowy i komunikację miejską. Rok 2023 to finały dużych inwestycji liniowych, na które czekają mieszkańcy i turyści. 

Inwestycje zmieniają miasto

W październiku rozpoczęła  się kolejna inwestycja w ramach  projektu "Tramwaj dla Łodzi".

Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi prowadzi  prace przy  przebudowie  al. Śmigłego-Rydza oraz modernizacji skrzyżowania z ulicą Przybyszewskiego. Odnowiony zostanie kilometrowy odcinek al. Śmigłego-Rydza, od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego. Prace wystartowały w październiku.  Wykonawcą inwestycji jest lokalne konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Kemy i MPK Łódź, a wartość projektu to  85,632 mln zł brutto.  Zakres inwestycji obejmuje modernizację torowiska, które po przebudowie będzie zielone. Zostanie odnowiony istniejący już układ komunikacji pieszej (chodniki, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe). Nie zabraknie nowej zieleni i uporządkowanych trawników. Przewidziano wymianę nawierzchni bitumicznej z miejscowymi naprawami podbudowy. Zostaną odnowione również dwie podstacje. Finał inwestycji został zaplanowany na IV kw. 2023 r. Za kilka tygodni drogowców zobaczymy na ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu Reymonta do ul. Grabowej.

Bezpieczne i nowoczesne miasto. Jak zmieni się ul. Przybyszewskiego?

Przebudowany zostanie pas drogowy na całej szerokości, w tym torowisko  tramwajowe z infrastrukturą sieciową i przystankową, wymienione zostaną słupy oświetleniowe, wybudowane zostanie nowe odwodnienia, pojawi się również nowa zieleń. Nie zabraknie również mebli miejskich. Ulica zostanie przebudowana na całej szerokości, łącznie z chodnikami. Kompleksowo zmodernizowana zostanie infrastruktura tramwajowa oraz przystanki, które mają wyglądać jak te stojące przy ul. Piotrkowskiej, nieopodal katedry.

Istniejące trawniki zostaną poddane pielęgnacji. Pojawi się też nowa zieleń, w tym trawy ozdobne i krzewy. Równolegle Łódzka Spółka Infrastrukturalna przebuduje sieć wodociągową z przyłączami na całym odcinku objętym inwestycją ZIM.

Priorytety Zarządu inwestycji Miejskich to prawa infrastruktury drogowej i  bezpieczeństwo mieszkańców.

We wrześniu miasto podpisało umowę na rozbudowę ul. Przybyszewskiego, na kolejnym odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Grabowej.  Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Mosty Łódź oraz Budomal, kontrakt opiewa na kwotę ponad 61,6 mln zł.  Przed wykonawcą uzyskanie wszystkich uzgodnień, które umożliwią rozpoczęcie inwestycji oraz opracowanie tymczasowej organizacji ruchu. Inwestor planuje, że pierwsze prace rozbiórkowe wystartują  w ciągu kilku najbliższych tygodni. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana ulica Przybyszewskiego, przebudowane będą również skrzyżowania z Przędzalnianą, Ozorkowską, Łęczycką i Kilińskiego. Na naprawę, zwłaszcza tego ostatniego, łodzianie czekają od lat. W zakresie prac na Przybyszewskiego przewidziano budowę nowej jezdni z torowiskiem tramwajowym (z systemem sterowania i ogrzewania zwrotnic) i przystankami, w tym również dla autobusów, wyposażonymi w tablice informacji miejskiej.

I to nie wszystko.

Trwa budowa wiaduktów w ul. Przybyszewskiego.  Wiadukty na Przybyszewskiego (dwa drogowe i jeden tramwajowy) zostaną rozebrane i wybudowane od nowa. Inwestycja jest  realizowana etapami. Jako pierwszy rozebrany został wiadukt północny, a gdy zostanie odbudowany, do rozbiórki pójdą wiadukty tramwajowy i południowy.

Jak będą wyglądać nowe wiadukty ul. Przybyszewskiego?

Nowe wiadukty będą miały po trzy pasy. Zarówno autobusy, jak i tramwaje MPK Łódź mają się poruszać środkową estakadą. Powstanie węzeł komunikacyjny tramwajowo-autobusowo-kolejowy, przy ul. Niciarnianej oraz ul. Papierniczej.  Tu też powstaną parkingi, które umożliwią pozostawienie samochodu osobom chcącym udać się w dalszą podróż środkami komunikacji miejskiej. Wartość inwestycji to prawie 87 mln zł. Finał inwestycji zaplanowany został na rok 2023.

Trochę historii

Ulica Stanisława Przybyszewskiego w Łodzi  ma długość ok. 6,6 km, rozpoczyna się od placu Reymonta i skrzyżowania z ul. Piotrkowską, a kończy skrzyżowaniem z aleją Książąt Polskich przy osiedlu Olechów. W latach 1824–1828 na południe od Nowego Miasta (na terenach miejskich oraz rządowych) utworzono kolejną osadę przemysłową, przeznaczoną pod osiedlenie przede wszystkim tkaczy bawełny, którą nazwano Łódka.

Osada położona była wzdłuż traktu piotrkowskiego i rzeki Jasień, a także obejmowała wieś rządową Wólka, Zarzew oraz Widzew.

Jak się zmieniała nazwa ulicy ?

  • Zarzewska (bądź czasem Starozarzewska) – 1826–1915
  • Boehmische Linie – 1915–1918
  • Zarzewska – 1918–1920 
  • Napiórkowskiego – 1920–1940 (końcowa część ulicy do roku 1940 dalej z nazwą Zarzewska). Nazwana została w 1920 roku ku czci bohatera Aleksandra Napiórkowskiego, poległego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
  • Boehmische Linie – 1940–1945
  • Napiórkowskiego – 1945–1952
  • majora Stefana Przybyszewskiego – 1952–1990 (w 1976 przedłużona do obecnej długości)
  • Stanisława Przybyszewskiego – od 1990

ZOBACZ TAKŻE