Mały Oświęcim. Tragedia dzieci z obozu przy ul. Przemysłowej [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Mały Oświęcim – w taki przerażający sposób określany jest czasem niemiecki obóz dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Jest to nazwa, która w pełni oddaje grozę tego miejsca i ludobójczego systemu, stworzonego podczas wojny i okupacji.

4 фото
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (4)

Dokładnie 80 lat temu na rozkaz Reichsfuhrera SS utworzono przy ul. Przemysłowej w Łodzi obóz dla dzieci i młodzieży (jego oficjalna nazwa brzmiała: „Polen – Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt”). Powstał on na obszarze zamkniętej dzielnicy getta i zaczął funkcjonować 1 grudnia 1942 r. Zarządzenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy mówiło, iż do obozu powinno się kierować „przestępców lub dzieci zaniedbane od 8 do 16 lat”. Szybko jednak granica ta została obniżona do 6. roku życia, a informacje wskazują, że przetrzymywano tam również jeszcze młodsze dzieci, a nawet niemowlęta, które trafiały do rodzin niemieckich.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ