Życie w Litzmannstadt. Specjalne przepisy, głód, chłód i upadek przemysłu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

4 grudnia 1941 r. na terenie ziem polskich wcielonych do III Rzeszy wprowadzono specjalne przepisy dla Polaków i Żydów. Praktycznie za każdy czyn wymieniony jako karalny mogła grozić kara śmierci.

Życie w Litzmannstadt
Życie w Litzmannstadt
8 фотоs
Życie w Litzmannstadt
W pejzażu okupowanej Łodzi nadal dominowały kominy, choć większość łódzkich fabryk zamknięto.
Na fotografiach i pocztówkach z okresu okupacji widać raczej spokojny rytm życia wcielonego do Rzeszy miasta Litzmannstadt
Niemieckie mundury, faszystowskie flagi i obwieszczenia o aresztowaniach były znakiem toczącej się wojny i okupacyjnego terroru, a w północnej części miasta rozgrywał się dramat Litzmannstadt Getto.
Na fotografiach i pocztówkach z okresu okupacji widać raczej spokojny rytm życia wcielonego do Rzeszy miasta Litzmannstadt
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (8)

Łódzki Sondergericht (Sąd Specjalny) mógł skazać Polaka na najwyższy wymiar kary np. za nielegalny ubój zwierząt, handel żywnością czy obrazę Niemca. Istotną formą represji była masowa wywózka na roboty do Niemiec. Do końca 1942 r. deportowano w ten sposób ponad 100 tys. łodzian. Powrót do miasta był możliwy tylko na skutek trwałego kalectwa lub poważnej choroby, a dzieci, które urodziły się w miejscu pracy przymusowej, były odbierane matkom.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ