Żywa Biblioteka w Łodzi. Poznaj punkt widzenia osoby dyskryminowanej, dzięki wyjątkowej metodzie edukacyjnej

Od 10 lat w Łodzi działa Żywa Biblioteka. To wyjątkowa metoda edukacyjna. Poprzez spotkanie i rozmowę prowadzi do obalania stereotypów i przeciwdziała dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem np. ze względu na religię, pochodzenie, kolor skóry czy orientację seksualną. Edukatorzy i nauczyciele uczyli się w Fabryce Aktywności Miejskiej, jak zorganizować Żywą Bibliotekę.

Żywa Biblioteka
Wyjątkowa metoda edukacyjna przeciwdziałająca dyskryminacji / fot. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Akcja została zapoczątkowana w 2000 r. w Danii, a następnie rozprzestrzeniła się po całym świecie. Dotarła także do Polski, w której obecnie działa sieć Żywych Bibliotek, zrzeszająca organizatorów i organizatorki.

Żywa Biblioteka działa tak, jak ta tradycyjna – każdy może do niej przyjść, dostać kartę biblioteczną i z katalogu wybrać interesującą pozycję. Różnica jest taka, że w Żywej Bibliotece książkami są prawdziwe osoby – reprezentanci i reprezentantki grup narażonych na wykluczenie i marginalizację. Uczestnicy akcji mogą nie tylko porozmawiać z wybraną osobą, ale też zadać jej dowolne pytania, oczywiście z poszanowaniem zasad szacunku. Żywymi Książkami mogą być np.: mama geja, Muzułmanin, osoba, która wyszła z kryzysu bezdomności, Żyd, osoba na wózku, wegańska rodzina, osoba z zespołem Tourette’a i wiele innych.

Celem przełamywanie stereotypów

Głównym celem Żywej Biblioteki jest przełamywanie stereotypów. Wartościami nieodłącznie związanymi z tą akcją są: otwartość, różnorodność i poszanowanie praw człowieka. Osoby, które chciałyby zorganizować Żywą Bibliotekę w swojej placówce mogą zgłaszać się do Fabryki Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10. Tam otrzymają wszelkie instrukcje i potrzebne wsparcie od doświadczonych instruktorów, którzy wielokrotnie organizowali podobne wydarzenia.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ