Biblioteka Secesja ma nowe logo! Zobacz, który projekt wybrali łodzianie!

W internetowym plebiscycie łodzianie wybrali logo Biblioteki Secesja, powstającej właśnie przy ul. Zachodniej 76.

Biblioteka Secesja ma nowe logo! Zobacz, który projekt wybrali łodzianie!
Biblioteka Secesja ma nowe logo! Zobacz, który projekt wybrali łodzianie!

Nazwa biblioteki nie jest przypadkowa, gdyż budynek przy ul. Zachodniej 76 to perła secesji. Elewację wybudowanej w pierwszych latach XX w. kamienicy zdobią przepiękne motywy roślinne, a klatkę schodową oraz wnętrza – liczne sztukaterie. Kamienica po remoncie zmieni się w bibliotekę dostępną dla wszystkich łodzian.

Zbiory ważne dla miasta Łodzi

Najważniejsza w jej zbiorach będzie dokumentacja historii Łodzi. Secesja będzie gromadziła księgozbiór dotyczący architektury i historii Łodzi oraz światowych trendów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej.


Projekt pn. „Wspólnie tworzymy miasto – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/20-00 zawartej w dniu 22 grudnia 2020 roku. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE