Bulwary Północne. Kolejny etap prac na Północnej. Zmiany w organizacji ruchu

Wykonawca przebudowy Bulwarów Północnych, aby przystąpić do prac przy kanale Łódki, potrzebuje wyłączyć z ruchu część ul. Północnej. Od niedzieli, 20 listopada, pojawią się utrudnienia w kierunku Manufaktury.

Ul. Północna
Trwa budowa Bulwarów Północnych, fot. ŁÓDŹ.PL
8 zdjęć
Ul. Północna
Ul. Północna
Ul. Północna
Ul. Północna
Ul. Północna
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Objazdy

Trwa budowa Bulwarów Północnych. Realizowane są prace ziemne, konstrukcja nowej jezdni i fundamenty torowiska. Aby przystąpić do prac przy kanale rzeki Łódki, konieczne jest zajęcie dodatkowo pasa ul. Północnej, po którym obecnie odbywa się ruch w stronę ul. Zachodniej. Ul. Północna pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Wschodnią będzie dostępna tylko w kierunku ul. Kilińskiego. W stronę Manufaktury przejazd będzie zamknięty, a objazd możliwy będzie przez ul. Pomorską i ul. Wschodnią ponownie do ul. Północnej, ul. Kilińskiego i ul. Jaracza do ul. Zachodniej lub ul. Wolborską do ul. Nowomiejskiej.

Zmiany MPK Łódź

Wraz ze zmianami na ul. Północnej objazdem pojadą autobusy linii 59, 87, N6 i Z6 jadące z Dołów w stronę ul. Zachodniej. Od skrzyżowania ul. Franciszkańskiej z ul. Północną autobusy pojadą dalej ul. Kilińskiego, ul. Pomorską i ul. Wschodnią ponownie do ul. Północnej. Objazd tylko w jednym kierunku.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE