Centrum Spilno UNICEF Łódź otwarte. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce

Pierwsze w Polsce Centrum Spilno UNICEF otwarte. W Łodzi powstała przestrzeń przyjazna integracji społeczności polskiej i uchodźczej.

Centrum Spilno UNICEF Łódź
Pierwsze w Polsce Centrum Spilno UNICEF otwarte

Miejsce integracji polsko-uchodźczej

W odnowionym XIX-wiecznym budynku Domu Otto Gehliga przy ul. Tuwima 17A powstało wyjątkowe miejsce, przeznaczone z myślą o wsparciu społeczności uchodźczej oraz polskiej w Łodzi. To wynik współpracy podpisanej w czerwcu tego roku przez Miasto Łódź i UNICEF.

Główne założenia placówki to m.in.: integracja, poznawanie przez społeczności uchodźcze polskich obyczajów i kultury, możliwość spotykania się w bezpiecznym miejscu i budowanie łódzkiej wspólnoty.

Centrum ma funkcjonować na zasadzie społecznego domu kultury, w którym członkinie i członkowie społeczności uchodźczej zyskają pomoc i wsparcie w najważniejszych obszarach życia (psychologiczne, pedagogiczne, prawne, zdrowotne, edukacyjne, informacyjne i inne). Będzie to też miejsce integracji i podejmowania własnych działań, zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwoju. Realizację tych potrzeb umożliwi Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, które prowadzić będzie Centrum Spilno UNICEF Łódź.

Pomoc oferowana w Centrum Spilno UNICEF Łódź polegać będzie m.in. na:

 • prowadzeniu bazy dostępnych lokali mieszkalnych oferowanych przez zgłaszające się osoby,
 • doradztwie w zakresie praw lokatorskich, pracowniczych i obywatelskich wynikających polskich przepisów prawa, a stosujących się do osób uchodźczych,
 • doradztwie w zakresie prawa gospodarczego - wymogi stawiane osobom zakładającym własną działalność gospodarczą w Polsce,
 • prowadzeniu lekcji języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży,
 • wsparciu młodzieży w przechodzeniu przez proces dojrzewania oraz organizacja zajęć na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy
 • prowadzeniu działań świetlicowych dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzeniu Klubu Malucha,
 • nieodpłatnym poradnictwie prawne i psychologiczne,
 • pomocy pedagogicznej dla dzieci i młodzieży (korepetycje, zajęcia kompensacyjne, logopeda),
 • wsparciu i pomocy wynikającej z bieżąco monitorowanych, rzeczywistych potrzeb beneficjentów - indywidualne i grupowe.

Recepcja Centrum Spilno UNICEF Łódź będzie czynna w dniach: wtorek-czwartek (godz. 14-20) i piątek-sobota (godz. 10-16).

ZOBACZ TAKŻE