Demontują tory tramwajowe do Konstantynowa. Zobacz to z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

Zgodnie z planem rozpoczęły się pierwsze prace na torowisku tramwajowym do Konstantynowa Łódzkiego. Ekipy remontowe zaczęły już demontować pierwsze szyny.

Rozpoczął się demontaż torów tramwajowych do Konstantynowa Łódzkiego - fot. Stefan Brajter
Rozpoczął się demontaż torów tramwajowych do Konstantynowa Łódzkiego , fot. Stefan Brajter
10 zdjęć
fot. Stefan Brajter
fot. Stefan Brajter
fot. Stefan Brajter
fot. Stefan Brajter
fot. Stefan Brajter
ZOBACZ
ZDJĘCIA (10)

Siedmiokilometrowy odcinek torowiska przeznaczony do remontu został podzielony na dwa fragmenty. Łódzki, o długości ok. 2,8 km, obejmuje ul. Konstantynowską od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Tutaj zostanie m.in. przebudowana jednotorowa linia wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi, jak również postawiona będzie nowa podstacja wraz z wyposażeniem. Powstaną też trzy zupełnie nowe mosty nad rzeką Łódką.

Nowe torowisko i odmieniona okolica

Na konstantynowskim odcinku – od ul. Przygranicznej do pl. Wolności w Konstantynowie – zostanie położone nowe torowisko, na mijankach będą nowe zwrotnice i instalacje do ich ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii będzie działał zmodernizowany system sterowania ruchem. Na nowych peronach przystankowych staną bezpieczne wiaty z ławkami.


Projekt pn. "Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0002/21-00 zawartej w dniu 27 października 2021 roku. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE