Dwie kolejne kamienice odzyskują blask. Tym razem przy Kilińskiego! [ZDJĘCIA]

Kolejne łódzkie kamienice odzyskują blask. Ulica Kilińskiego wzbogaci się o dwa odnowione budynki. Prace remontowe dobiegają końca w kamienicy przy ul. Kilińskiego 28, do końca roku oddany zostanie również budynek pod numerem 36.

36 zdjęć
ZOBACZ
ZDJĘCIA (36)

Kilińskiego 28

– W kamienicy przy ul. Kilińskiego 28 modernizacja dobiega końca. Zakończono prace przy elewacji frontowej i zdjęto rusztowania. We wnętrzach trwają ostanie prace wykończeniowe i poprawkowe. Przed wykonawcą również prace przy budowie nowego, przyjaznego mieszkańcom podwórza mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Mieszkania przy ul. Kilińskiego 28 będą po remoncie gotowe do zamieszkania i użytkowania przez przedsiębiorców. W kamienicy powstało 16 mieszkań komunalnych i 3 lokale usługowe przeznaczone pod wynajem. Podczas remontu odnowione zostały instalacja elektryczna, wodna i gazowa. Kamienica została podłączona do sieci centralnego ogrzewania. W budynku gospodarczym będzie śmietnik i pomieszczenia na wózki i rowery. Nawierzchnia podwórka została wykonana z płyt kamiennych, kostki granitowej, a w prześwicie bramowym jest cementowa wylewka z rysunkiem płyt, barwiona na czerwono. Nie zabraknie zieleni i małej architektury: trawnika, krzewów i ławek, nad którymi będą pergole z pnączami. Na ostatniej kondygnacji budynku zamontowane zostaną budki lęgowe dla jerzyków.

Do dyspozycji mieszkańców będzie stojak na rowery, trzepak oraz kosz na śmieci. Dzieci będą mogły korzystać z piaskownicy, karuzeli i huśtawki. Tak zorganizowane podwórko będzie przyjaznym miejscem spotkań dla mieszkańców budynku. Ponadto teren zostanie oświetlony i zyska nowe stylizowane ogrodzenie od strony północnej i wschodniej.

Kilińskiego 36

W kamienicy przy ul. Kilińskiego 36 prowadzone są roboty wzmacniające fundamenty oraz wykonywana jest ściana oddzielenia pożarowego. Ponadto dobiegają końca prace przy wymianie instalacji

Po zakończonej inwestycji w budynku powstanie: 27 mieszkań komunalnych, w tym 2 mieszkania dla osób z niepełnosprawnością, mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą. W budynku do rąk przedsiębiorców oddane zostanie 5 nowoczesnych lokali, a w samej kamienicy powstanie Centrum Interwencji Kryzysowej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE