Historia kanalizacji w Łodzi. Którą kamienicę podłączono do niej jako pierwszą? [ZDJĘCIA]

Dziewięćdziesiąt pięć lat temu rozpoczęła się historia łódzkiej kanalizacji. Przyłączono do niej pierwszą śródmiejską kamienicę, a miasto dokonało cywilizacyjnego skoku.

Budowa kanalizacji w Łodzi - mat. archiwalne
4 zdjęcia
mat. archiwalne
mat. archiwalne
mat. archiwalne
fot. ŁÓDŹ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Wśród europejskich miast Łódź była niechlubnym wyjątkiem – 600 tys. mieszkańców żyło bez kanalizacji i wodociągów. Ścieki zalewały ulice i zanieczyszczały rzeki. Zawartość dołów kloacznych wywożono furmankami oraz nieszczelnymi beczkowozami na okoliczne pola. Z powodu dramatycznych warunków sanitarnych szerzyły się choroby: tyfus, dur brzuszny, czerwonka.

Pierwsza w Łodzi kamienica z kanalizacją

Budowę miejskich kanałów rozpoczęto dopiero w 1925 r. Pierwszą kamienicą podłączoną do sieci kanalizacyjnej (3 września 1927 r.) był budynek stojący przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kopernika (Gdańska 106). W archiwach ZWiK-u zachowały się podanie właściciela, plany budowlane oraz protokół odbioru technicznego inwestycji z numerem „1”. Kliknij, żeby zobaczyć jak wygląda pierwsza w Łodzi kamienica z kanalizacją

Budowie kanalizacji w Łodzi „pomogły” przedwojenne kryzysy gospodarcze. Skąpe zasoby finansowe miasta uzupełniano państwowymi dotacjami na zatrudnianie bezrobotnych. Pracowali oni przy budowie kanałów i regulacji rzek. Roboty postępowały wolno, często też je przerywano z powodu braku kolejnych transz pieniędzy.

Przymusy kanalizacyjne

Właściciele kamienic nie chcieli przyłączać się do miejskich kanałów. Twierdzili, że nie stać ich na te inwestycje. Wprowadzano więc tak zwane „przymusy kanalizacyjne”. Po zbudowaniu kanału miejskiego w ulicy kamienicznicy mieli zaledwie 12 miesięcy na podłączenie się do sieci. Po przekroczeniu tego terminu miasto budowało przyłącze, a kosztami inwestycji obciążano właściciela nieruchomości.

Kanały w Łodzi

Do II wojny światowej w Łodzi powstało zaledwie 105,5 km kanałów i to tylko w ścisłym centrum miasta. Obecnie jest ich ponad 2000 km. Do 1939 r. uzbrojono w kolektory ściekowe zaledwie ¼ łódzkich ulic. Włączono do nich niecałe 3 tys. nieruchomości, czyli zaledwie 16% wszystkich budynków! Oddana do użytku w 1932 r. oczyszczalnia ścieków na Lublinku miała tylko urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków. Problem zaopatrzenia mieszkańców w wodę z miejskiej sieci rozwiązany został dopiero po II wojnie światowej.

ZOBACZ TAKŻE