Łódź dołącza do inicjatywy FruitPrint. To duża korzyść dla otoczenia przedszkoli i szkół!

Łódź dołącza do partnerów inicjatywy FruitPrint, by zazieleniać otoczenie przedszkoli i szkół oraz podkreślać rolę owoców drzew starych odmian, jako wartościowego jedzenia.

fot. ŁÓDŹ.PL
Łódź dołącza do partnerów inicjatywy FruitPrint, by zazieleniać otoczenie przedszkoli i szkół
5 zdjęć
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (5)

Szczytny cel

Projekt zainicjowany został jako wyraz troski o unikalne odmiany drzew owocowych, jak grusze, jabłonie czy śliwy, które odziedziczyliśmy od przodków. Opieka nad sadem to nie tylko podtrzymanie rodzimej tradycji, ale także przywracanie równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia dzięki kontaktowi z naturą. Nauka pielęgnacji tych roślin to cenny spadek dla przyszłych pokoleń. Pomysłodawcą inicjatywy jest Igor Bokun - pasjonat długowiecznych drzew owocowych, prowadzący samowystarczalne gospodarstwo permakulturowe.

– Cieszę się, że Łódź tak entuzjastycznie podchodzi o naszej akcji sadzenia drzew owocowych dawnych odmian w miejscach publicznych. Spotykamy się z życzliwością i wsparciem Urzędu Miasta Łodzi, dyrektorzy szkół i przedszkoli chętnie udostępniają miejsca do nasadzeń. Dopisali również sponsorzy wspierający akcję. Cieszę się, że wspólnie zrealizujemy wartościową inicjatywę, która otwiera wręcz nieograniczone możliwości dla kreatywnych zajęć edukacyjnych dzieci i młodzieży. Liczę na to, że wzorem Łodzi kolejne miasta dołączą do programu FruitPrint – mówi Igor Bokun.

Edukacja ekologiczna

Początek jesieni w Łodzi to szereg inicjatyw poświęconych edukacji ekologicznej. Zakończył się montaż kolejnych dystrybutorów wody w szkołach, którego wartością dodaną jest monitorowanie jej zużycia oraz inne zadania dedykowane środowisku, za chwilę startuje pilotaż projektu „Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości”, będącego kompleksową edukacją globalną dotyczącą problematyki kurczących się zasobów. Inicjatywa FruitPrint to natomiast ukłon w stronę młodszych dzieci, zachęcenie ich do pielęgnacji powstających w ramach projektu minisadów owocowych i korzystanie z późniejszych plonów.

– Dziś obchodzimy Dzień Drzewa, który ma przypominać o nieocenionej wartości tych roślin dla ekosystemu, którego częścią jesteśmy. Sadzimy drzewa z partnerami biznesowymi w ramach EKOpaktu, tworząc kolejne parki leśne, czy upamiętniając narodziny dzieci w ramach Lasu młodej Łodzi. Naturalne jest zatem dołączenie do projektu FruitPrint i zaopatrzenie łódzkich przedszkoli i szkół w sadzonki drzew owocowych, tworząc wspólną przestrzeń rekreacji i edukacji ekologicznej – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Informacje o projekcie i możliwości dołączenia do akcji za pośrednictwem strony internetowej https://fruitprint.pl.

ZOBACZ TAKŻE