Łódź miastem dobrym do życia. Tak ocenili sami mieszkańcy

Miasto kolejny już raz zbadało, jak łodzianie oceniają jakość życia w Łodzi. Prawie w każdym obszarze przybyło pozytywnych ocen i osiągnęły one najwyższe wskaźniki w całej historii pomiarów. Łodzianie lubią Łódź.

fot. mat. pras./Radosław Jóźwiak
Łodzianie pozytywnie ocenili jakość życia w mieście
5 zdjęć
fot. mat. pras./Radosław Jóźwiak
fot. mat. pras.
fot. mat. pras.
fot. mat. pras.
fot. mat. pras.
ZOBACZ
ZDJĘCIA (5)

Badanie oceny jakości życia w Łodzi zostało przeprowadzone wiosną na reprezentatywnej grupie mieszkańców. Ankieterzy przepytali pełnoletnie osoby w każdej dzielnicy. Przyjęli oni tzw. metodę random-route, co oznacza, że udawali się pod wybrany adres, a następnie zbierali ankiety w co trzecim domu/mieszkaniu po prawej stronie ulicy. Jakie wnioski zawiera raport z wypełnionych kwestionariuszy?

Podoba im się w Łodzi…

71% badanych uważa Łódź za dobre miejsce do życia. Od 2012 r. wskaźnik ten konsekwentnie wzrasta. Dziesięć lat temu wyniósł 27%, z czego 4% mieszkańców oceniło Łódź jako bardzo dobre miejsce do życia, a 23% jako dobre. W dwóch kolejnych latach odsetek zadowolonych był podobny, a od 2015 r. – rośnie. 

Wyjątkiem był rok 2021, a wpływ na to mogła mieć pandemia COVID-19 oraz ogólne pogorszenie nastrojów społecznych. W 2021 r. 53% pytanych oceniło miasto jako dobre i bardzo dobre miejsce do życia.

Jednocześnie spada odsetek osób, które myślą o Łodzi źle. W 2012 r. było to 27% badanych, a w 2022 r. już tylko 3%.

Przeciętnie nasze miasto ocenia co czwarty pytany.

Jeśli spojrzymy na demografię ankietowanych, to lepiej o Łodzi wypowiadają się kobiety (75% do 66%), osoby w wieku 55–64 lata (86% opinii pozytywnych) oraz 18-24 lata (80% opinii pozytywnych).

Jakie zalety ma mieszkanie w Łodzi? Ładna i spokojna okolica, fakt, że wszędzie jest blisko, oraz duża liczba klubów, kawiarni i pubów. Na kolejnych miejscach na liście plusów znalazły się: dobre perspektywy, szeroka oferta kulturalna, klimat Łodzi, ilość zieleni oraz przytulność miasta.

…i nie chcą się wyprowadzać

Od 2012 r. zmniejszyła się liczba osób, które wyprowadziłyby się, gdyby miały taką możliwość. Dziesięć lat temu zdecydowanie i raczej tak zrobiłoby to czterech na dziesięciu łodzian, a w 2022 r. już tylko 18% pytanych. Zdecydowanie i raczej nie wyprowadziłoby się z Łodzi prawie dwóch na trzech pytanych. Na przestrzeni 10 lat to wzrost o 15%.

Jakie mamy wady? Prawie co druga pytana osoba źle ocenia stan dróg w mieście. Co trzecia osoba wskazywała także trudność w poruszaniu się po mieście i korki. Dalej są wysokie czynsze oraz ceny mieszkań, parkingi, ceny w sklepach, zły stan kamienic, a 13% pytanych wskazuje komunikację miejską.

Najbardziej skłonni do wyprowadzki są widzewiacy, a najmniej – mieszkańcy Polesia. O zmianie miejsca zamieszkania najczęściej myślą osoby w wieku 35–44 lata (27%) oraz 45–54 lata i 18–24 lata (po 26%).

Zmiany na dobre

Trzech na czterech łodzian ocenia zmiany w centrum pozytywnie. Siedem na dziesięć osób dobrze odbiera to, jak zmienia się okolica, w której żyją, a 69% ankietowanych dobrze ocenia zmiany w całym mieście.  

Jak łodzianie patrzą na poszczególne dziedziny życia w Łodzi? Najlepiej w ich ocenie wypada zieleń, rekreacja i przestrzenie publiczne. Wysoko jest także oferta sportowa, oferta kulturalna, bezpieczeństwo oraz edukacja. Słabiej wypadła ochrona zdrowia, transport i komunikacja oraz gospodarka mieszkaniowa. 

W opinii mieszkańców te trzy ostatnie obszary należy szczególnie wspierać. W najmniejszym stopniu – zdaniem łodzian – należy się skupiać na wsparciu aktywności obywatelskiej, usługach komunalnych oraz ofercie sportowej.

Oczekiwania

W każdym z badanych obszarów działania miasta mieszkańcy wskazywali, co należy poprawić. O ile łodzianie są zadowoleni z dostępności tras rowerowych i bardzo dobrze oceniają komunikację publiczną, to do poprawy jakości transportu najistotniejsze są remonty ulic (52% odpowiedzi), zwiększenie liczby linii komunikacji miejskiej, taka modyfikacja połączeń, aby było mniej przesiadek, oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych (po 27%). 

W obszarze ochrony zdrowia mieszkańcy oczekują przede wszystkim zakupu nowoczesnego sprzętu do poradni i większej liczby badań profilaktycznych. Chcieliby także krócej oczekiwać na zabiegi. Natomiast w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej łodzianie zauważają poprawę stanu budynków i większą dostępność mieszkań o dobrym standardzie, ale oczekują także remontów kamienic, mieszkań dla młodych i likwidacji pieców węglowych.

Wpływ na miasto

Co trzeci mieszkaniec deklaruje, że ma wpływ na to, co się dzieje w Łodzi, a większości podoba się koncepcja współtworzenia miasta. Z ideą tą najbardziej utożsamiają się mieszkańcy Widzewa i Śródmieścia.

ZOBACZ TAKŻE