Łodzianka będzie wyremontowana? Miasto złożyło wniosek

W środę (30 listopada) Miasto Łódź złożyło oficjalny wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie remontu obiektów sportowych przy ul. Małachowskiego w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej. Niezależnie od decyzji władz centralnych, Łódź zobowiązuje się do inwestycji w Łodziankę do 3,5 mln zł.

Łodzianka
W środę (30 listopada) Miasto Łódź złożyło oficjalny wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie remontu obiektów sportowych przy ul. Małachowskiego

Dofinansowanie boisk przy Sępiej i Małachowskiego

Miasto wnioskuje o dofinansowanie budowy nowego podgrzewanego boiska treningowego, spełniającego standardy PZPN, zlokalizowanego przy ulicy Sępiej oraz remont dwóch boisk (z nawierzchnią naturalną i sztuczną) w ramach kompleksu przy ulicy Małachowskiego. Całkowita wartość inwestycji ma wynieść nawet 10,5 mln złotych (wkład własny Miasta to 3,5 mln złotych).

W imieniu Miasta Łódź przygotowaniem i złożeniem wniosku zajmował się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, który od ogłoszenia konkursu przeprowadzał analizy możliwości zrealizowania inwestycji, w tym budżetowe i formalne (dotyczące dokumentacji Programu i warunków dla wnioskodawców, a także spełnienia wymagań licencyjnych PZPN). W ramach przygotowania wniosku MOSIR ściśle współpracował z przedstawicielami Widzew Łódź S.A. - docelowymi użytkownikami boisk, a także kontaktował się z organizatorami konkursu - Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wniosek na dofinansowanie 70% inwestycji

Po uzyskaniu zapewnień z MSiT, a także w porozumieniu z klubem Widzew Łódź S.A., wniosek został złożony na dofinansowanie 70% kwoty inwestycji. Jest tak, jako że MSiT zapewnia, że rozporządzenie o wysokości dotacji zostanie zmienione jeszcze dla wniosków złożonych w aktualnej edycji programu.

W razie uzyskania dofinansowania niższego niż 70% kwoty inwestycji, Miasto Łódź i Widzew Łódź S.A. ustalą priorytety do realizacji inwestycji, przy założeniu, że Miasto Łódź jest w stanie sfinansować infrastrukturę do kwoty 3,5 mln złotych.

ZOBACZ TAKŻE