Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy ma za sobą pół roku pracy. Jakie projekty dla edukacji opracowali?

Młodzież z Łodzi nie boi się wyzwań. Członkowie Łódzkiej Rady Uczniów mŁodziacy mają za sobą pół roku intensywnej pracy. Przez ten czas wspólnie oraz w zespołach opracowywali nowe projekty dla łódzkiej edukacji.

Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy
Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy ma za sobą pół roku pracy. Jakie projekty dla edukacji opracowali?
9 zdjęć
Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy
Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy
Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy
Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy
Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

W Radzie zasiada 99 uczniów – to młodzież pochodząca z łódzkich szkół ponadpodstawowych – liceów, techników, szkół branżowych i szkół specjalnych. Każda placówka mogła wyznaczyć dwóch delegatów. Przez ostatnie pół roku członkowie Rady spotykali się regularnie po to, by dyskutować na tematy istotne dla najmłodszych mieszkańców miasta oraz opracowywać stanowiska i opinie w najbardziej palących kwestiach związanych z edukacją.

Uczniowie pracowali w pięciu zespołach. Zajmowali się m.in. zdrowiem i dobrostanem psychicznym swoich rówieśników, działaniami związanymi z ekologią i zrównoważonym rozwojem, promocją szkolnictwa branżowego i zawodów przyszłości oraz cyberbezpieczeństwem. W każdym z tych obszarów opracowywali swoje autorskie projekty i nowatorskie rozwiązania, które mają przyczynić się do rozwoju łódzkiej edukacji. Wzięli też udział w szkoleniu dotyczącym partycypacji społecznej. To dla nich ważne doświadczenie – zasiadając w Łódzkiej Radzie Uczniów mogli zdobyć nowe umiejętności, podejmować kreatywne decyzje i działać w grupie.

Na członkach Rady spoczywa duża odpowiedzialność – stanowią reprezentację swojej społeczności i ogniwo łączące uczniów i władze miasta. Sami decydowali, jakie tematy były poruszane podczas posiedzeń. To właśnie oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują ich koleżanki i koledzy. W ciągu pół roku stali się ważnym partnerem do rozmowy o przyszłości oświaty. Po sześciu miesiącach wytężonej pracy czas na odpoczynek. Łódzka Rada Uczniów mŁodziacy wróci jednak po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

ZOBACZ TAKŻE