Łódzki Budżet Obywatelski. Możesz mieć wpływ na realizację projektów! [SZCZEGÓŁY]

Już po raz trzeci rusza program partycypacyjnego projektowania zadań z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy i mieszkanki będą mogli wspierać eksperckim głosem realizację zadań z XI edycji ŁBO.

Plac zabaw
Możesz mieć wpływ na realizację projektów!

Program zakłada spotkania informacyjno-warsztatowe, podczas których wspólnie wypracowane zostaną wytyczne dla wykonawców zadań – pierwsze z nich, dotyczące psiego parku przy ul. Strzelców Kaniowskich 34B, odbędzie się 5 marca o godz. 16:30. Na spotkanie szczególnie zapraszamy posiadaczy czworonogów.

Projektowanie partycypacyjne, czyli…

Podobno nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Ta zasada to obusieczny miecz w przypadku projektowania inwestycji – z jednej strony to motywacja do nieustającego zmieniania miasta na lepsze, z drugiej jednak ta zmiana oparta jest na ciągłym krytycznym podejściu. Złoty środek? Projektowanie partycypacyjne w zadaniach z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki niemu łodzianki i łodzianie, którzy w ostatnim głosowaniu wskazali projekt, mogą wpływać na sposób jego realizacji. Opinia każdego z nich to unikalna perspektywa, która może pomóc uczynić projekt jeszcze lepszym.

Jak to działa?

Propozycje mieszkańców z założenia bazować mają na elementach wskazanych w karcie analizy merytorycznej, stworzonej podczas etapu opiniowania projektów Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. W trakcie spotkań informacyjno-warsztatowych mieszkanki i mieszkańcy będą mogli rekomendować rozwiązania często dość ogólnych zapisów wspomnianej karty. Nasadzenia zieleni? Dobrze, ale jakiej? W których dokładnie miejscach? W jakiej formie? O tym, co konkretnie będzie przedmiotem dyskusji, decyduje sama specyfika projektu.

Projekt planu?

Planowane spotkania sukcesywnie będą zapowiadane na stronie internetowej ŁBO. Gdy Biuro Aktywności Miejskiej ustali kolejne zadania i lokalizacje, informacje otrzymają także lokalne instytucje i organizacje, których wspólne projektowanie może zainteresować. Zapraszamy do współpracy przy zmianie dobrego na lepsze!

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ZOBACZ TAKŻE