Na Wojska Polskiego praca wre. Już widać efekty wielkiego remontu [ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA]

Trwa wielka modernizacja ul. Wojska Polskiego. To złożone przedsięwzięcie, w którym prace torowe, drogowe i sanitarne są prowadzone równolegle. Sprawdzamy, na jakich etapach są poszczególne roboty.

Remont ul. Wojska Polskiego
Na remontowanej ul. Wojska Polskiego praca wre
16 zdjęć
Remont ul. Wojska Polskiego
Remont ul. Wojska Polskiego
Remont ul. Wojska Polskiego
Remont ul. Wojska Polskiego
Remont ul. Wojska Polskiego
ZOBACZ
ZDJĘCIA (16)

Na całej długości przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego trwa układanie chodników i krawężników. Robotnicy pracują także przy wykopach pod fundamenty wiat przystankowych, które staną obok skrzyżowania z ul. Franciszkańską. Zobaczymy ich przy budowie kanału ogólnospławnego od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte w kierunku ul. Głowackiego i odwodnienia układu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Sporną i ul. Pankiewicza. Prowadzone są także prace elektroenergetyczne. Montażyści zajmują się właśnie stawianiem słupów, a w najbliższych dniach rozpocznie się budowa kanału technologicznego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Marynarskiej.

Totalna metamorfoza na Bałutach

Modernizacja ul. Wojska Polskiego to jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych obecnie w Łodzi. Po remoncie ulica zyska nowy układ i torowisko tramwajowe (wyłączone z użytkowania w 2019 r. ze względu na katastrofalny stan techniczny). Powstaną chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Wzdłuż ulicy pojawi się nowe oświetlenie, a na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach – nowy systemem sygnalizacji świetlnej. Całości zmian dopełnią przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe. Powstaną na nich wysokie perony, ułatwiające pasażerom wsiadanie do pojazdów. Wykonawcy nie zapomnieli o zieleni. W okolicy przybędzie 500 drzew, 12 tys. krzewów oraz ozdobne trawy i kwiaty.


Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE